Издръжката на живот е 563,63 лв. в края на юни

България 26.07.2013 14:13

Издръжката на живот на член от 4-членно домакинство /двама възрастни и две деца/ в края на юни достигна 563, 63 лв. Това значи, че общо на домакинството са нужни 2254 лв. на месец, за да посрещне разходите си за храна, здравеопазване, образование и почивка спрямо средните стандарти за страната. Данните са на Института за социални и синдикални изследвания /ИССИ/ към КНСБ, представени днес.
През второто тримесечие на годината има задържане на ценовите нива, като спрямо предходното тримесечие се отчита намаление от 0,5%. На годишна база ръстът е от 3 процента. Ниската цена на тока е причина за по-ниския темп на нарастване на цените. За последните четири години издръжката на живота е нараснала с 17,3 на сто, като по-силно е изразен ръстът при хранителните стоки - с над 20 процента, а при нехранителните - с 14,5 на сто.
Най-голям е сезонният спад при зеленчуците и зеленчуковите консерви - 14,7%, но спрямо юни предходната година зеленчуците са по-скъпи средно с 15,8 процента. Понижение има и при цените на яйцата -с 9,4 процента.
Границата на бедността
Границата на бедност достига 213,90 лв., посочват още данните. Според изчисления на НСИ за първото тримесечие с общ доход на член от домакинство до 310 лв. са близо 52 на сто от домакинствата в страната, или около 3,7 млн. души, посочиха от КНСБ.
От тях под границата на бедност са около 22,4% домакинствата, или близо 1,6 млн. душ, които имат доходи до 214 лв. на човек. С доход до 560 лв. на член от домакинство са около 2,5 млн. души (35 на сто), а с над 560 лв. - 965 хил. души (13,4%).
Работната заплата през първото тримесечие на годината расте само с 0,7 процента спрямо същия период на миналата година. В същото време наетите хора са с 1,4% по-малко - 32 хил. души. Нетният размер на средната работна заплата е близо 610 лв. на месец, или около 46 лв. над издръжката на живота. Изчисленията показват, че един работещ издържа средно двама безработни.
Работещите на минимална заплата са близо 200 000 души, като много от тях работят в административни и спомагателни дейности (25%), а останалите - в строителството и в преработващата промишленост. /btvnews.bg

CHF CHF 1 2.04563
GBP GBP 1 2.31259
RON RON 10 3.92982
TRY TRY 100 5.55708
USD USD 1 1.82583