Инспекцията по труда разяснява за неизползвания отпуск

България 21.12.2021 16:30 Снимка: ДНЕС+

Инспекцията по труда разяснява за неизползвания отпуск

Инспекцията по труда напомня, че на 31 декември тази година изтича давността на отпуска от 2019 г.

Всички дни платен годишен отпуск могат да се ползват до края на двегодишната им давност, независимо дали са отложени, или не за следващата календарна година.

Част от отпуска може да бъде отложен за следващата календарна година по искане на работниците и служителите и със съгласието на работодателя.

Работодателят също би могъл да отложи част от отпуска, но той е длъжен да осигури ползването на поне половината дни в годината, за която се отнася.

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през първото полугодие на следващата календарна година. След този срок работникът може сам да излезе в отпуск с 14-дневно предизвестие.

От Инспекцията по труда посочват, че работодателят трябва да информира работниците в началото на годината за полагаемите дни отпуск, включително и за останалите от предходната година.

В случай на прекратяване на трудовото правоотношение работникът има право на обезщетение за всички дни, които не са погасени по давност, независимо дали са прехвърлени или не в следваща година. Давността на платения годишен отпуск спира да тече, ако работникът или служителят използва друг вид отпуск - за бременност и раждане, гледане на дете и т.н.

Съгласно промените в трудовото законодателство заради пандемията от COVID-19 работодателят има право по време на обявена извънредната епидемична обстановка, която е удължена до 31 март 2022 г., да предоставя половината от платения годишен отпуск и без искане на своите работници или служители. За целта трябва дейността на предприятието да е спряна или ограничена със заповед на държавен орган.

В условията на епидемична обстановка работодателят няма право и да отказва платен отпуск на някои категории работници от уязвими групи. Той обаче не може едностранно да предостави какъвто и да е вид неплатен отпуск. За ползването на такъв задължително трябва да има искане от страна на работника./news.bg

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648