Инспекцията по труда във Варна провежда проучване на психо-социалните рискове сред работещите

България 31.10.2012 13:37

Дирекция „Инспекция по труда" във Варна провежда проучване в региона на психо-социалните рискове сред работещите. Това съобщи днес на пресконференция директорът на инспекцията в града инж. Иван Иванов.

По думите му проучването е част от национална кампания, като освен в България, проучването се провежда и в страните- членки на ЕС. Според Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд, над 20 % от работещите европейци са подложени на стрес на работното място. Директорът на инспекцията посочи, че в България проверките са съсредоточени в отраслите здравеопазване и транспорт. Те ще продължат до края на месец ноември.

Информацията за нивото на стреса се набира чрез попълване на анонимни анкетни карти и въпросници, както и чрез наблюдение на работните места и процеси, провеждат се разговори с работници, служители и работодатели. Отчитат се различни фактори, като натоварване на работното място, продължителност на работния ден, баланс между физически и умствен труд, монотоност на заниманията. Инспекторите следят още дали работниците получават противоречиви задачи, имат ли възможност да планират работата си, подготвят ли се предварително за нейното изпълнение. Иванов заяви, че до момента на територията на Варненска област са проверени 18 предприятия, като до края на ноември предстои да се извърши и последващ контрол в тях. Като мерки , които ще се предприемат спрямо работодателите ще бъдат предписания за преразглеждане и допълване на оценката на риска. Очаква се от страна на работодателите да бъдат предприети необходимите мерки. Те от своя страна могат да бъдат превантивни, смекчаващи и оздравителни.

Към превантивните мерки спадат ясно изразяване на отговорностите, правомощията и ограниченията, ясни цели и задачи, информираност относно работния процес и отношенията между работещите.

Към смекчаващите мерки се причисляват достатъчно работно пространство, подкрепа от страна на ръководството, подобрена комуникация, обучение на служителите.
Оздравителните мерки включват приспособяване към работата, реабилитиране и подкрепа в момент на криза.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448