Имотите в София с повишение от 18.6% на годишна база

България 03.02.2023 14:11 Снимка: ДНЕС+

Имотите в София с повишение от 18.6% на годишна база

Годишният растеж на цените на жилищата се ускори до 15.6% през третото тримесечие на 2022 г., като основен принос за това имаше поскъпването при съществуващите жилищни имоти. Това се посочва в „Месечния обзор на българската икономика“ на Министерство на финансите.

От ведомството посочват, че темпът на растеж на разходите за строителство на нови жилищни сгради е продължил да се ускорява „до 67.8% на годишна база за същия период, основно заради  разходите за строителни материали“.

Сред шестте най-големи града единствено повишението на цените в София е над средното за страната (18.6% на годишна база). На национално ниво, броят на сделките с жилища отчете спад от 3.2% през третото тримесечие спрямо второто, като годишният им растеж се забави до 7.1%, при 26.8% през предходния период.

„Показателят за продажбите на жилища според стойността също отчете значително забавяне до 17.9% на годишна база през третото тримесечие, от 38% през второто тримесечие, пише още в документа. Сигнали за охлаждане на пазара имаше и от страна на данните на Агенция по вписванията.

След същественото забавяне през първото полугодие, броят на сделките и вписаните ипотеки отчетоха отрицателно изменение на годишна база през третото и четвъртото тримесечие, като общо за годината също отчетоха спад, съответно от 2.1% и 1.1%.

Среднопретеглените лихвени проценти по кредитите се повишиха във всички  институционални сегменти. В най-голяма степен нарасна средната цена на потребителските кредити - с 41 базисни точки през ноември 2022 г. спрямо октомври. Средните проценти по корпоративните и жилищните кредити се увеличиха съответно с 20 и 7 базисни точки. Среднопретегленият лихвен процент по срочни депозити също отчете повишение през ноември с 20 б.т.“, отчитат още от финансовото ведомство.

CHF CHF 1 2.05315
GBP GBP 1 2.28325
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.85885
USD USD 1 1.81062