Икономист: БВП-то на София за 2023 г. е 75 млрд., средната заплата - 2 762 лв.

България 25.03.2024 13:18 Снимка: ДНЕС+

Икономист: БВП-то на София за 2023 г. е 75 млрд., средната заплата - 2 762 лв.

"БВП на София е достигнал 75 млрд. лева през 2023 година. Икономиката на столицата се увеличава драстично, достигайки 40,9% от икономиката на България през 2022 г.”. Това заяви изследователят от Института за пазарна икономика (ИПИ) Петър Ганев, пише БГНЕС.

ИПИ съвместно със Общинската агенция за приватизация и инвестиции представиха икономическия профил на София.

От изследването стана ясно, че на първо място по БВП е София - 68 млн., на второ е Пловдив - с над 13 млн., следват Стара Загора и Варна с по над 10 млн.

“По брутна добавена стойност (БДС) половината от страната е концентрирана в София”, коментира Петър Ганев, след което поясни, че брутната добавена стойност на София е 40,5 млрд. лв.

“Водещите сектори остават търговията - 10,7 млрд. добавена стойност и информационните и комуникационните технологии - над 10 млрд. лв. И двата сектора отчитат ръст”, обясни Ганев.

Той отбеляза, че дигиталният сектор - над 80%, е концентриран в София въпреки развитието на Пловдив и другите по-големи намесени места.

Относно човешкия капитал и демографското развитие Адриан Николов, също от ИПИ, заяви, че 800 000 души от софиянците са между 30-50 години, но естественият прираст на населението в София е отрицателен.

"С висше образование са 44%, 41% са със средно, с основно и начално са около 15% като в тях влизат и учениците, така че дори процентът с ниска степен на образованието в София е по-малък от 15%”, каза Адриан Николов. Той обясни и, че безработицата на практика я няма, като тя възлиза на 1,6% за 2023 г.

“Относно заетостта 78% от хората между 15 - 64 г. възраст са заети в икономиката на София. За България процентите са 70,4%”, добави Николов.

Относно заплащането стана ясно, че средната заплата е 2 762 лв.

"До края на 2024 г. тя ще достигне близо 3 100 лв.”, смята Адриан Николов.

От изследването стана ясно и, че най-голям дял на хората с висше образование живеят в кварталите "Лозенец", "Оборище" и "Витоша".

CHF CHF 1 2.01778
GBP GBP 1 2.2902
RON RON 10 3.93068
TRY TRY 100 5.65181
USD USD 1 1.83853