Галина Захарова: Аз съм професионален кандидат

България 14.01.2022 12:18 Снимка: ДНЕС+

Галина Захарова: Аз съм професионален кандидат

Преди окончателното осъществяване на реформата, трябва да имаме качествен човешки ресурс, обяви кандидатът за председател на ВКС

Мотивирана съм изцяло от желанието ВКС да защити първата възможност, която му е предоставена да номинира председател. Това е уникална възможност. Аз съм професионален кандидат и концепцията ми е насочена към чисто професинални теми. 

Това заяви съдия Галина Захарова при представянето на своята концепция. Нейната номинация беше направена от Пленума на ВКС. Законът му даде тази възможност едва преди няколко години и затова за първи път съдиите номинират свой кандидат. 

В концепцията си Захарова излага своето виждане за състоянието на ВКС и мерките, които трябва да се вземат за укрепване на неговия капацитет.

"ВКС е призван за отстоява ценнотстите на правовата държава. Това означава, че не би следвало да се набляга върху ролята на конкретната личност. Когато говорим аз председател на съдебен орган се касае до утвърждаване на определени ценности, затово бихме могли да говорим за лидерство на ВКС, а не на една или друга личност", добяви тя.

Какво искаме да постигнем с моите колети, попита тя.

"Това е първо отстояване на професионализъм. Знаещият и можещият съдия е абсолютноия гарант за правата на човека. Можещи и знаеещи означава непрекъснато обучение", каза още тя.

И добави:  Аз съм тревожна от обстоятелството, че непрекъснато получаваме упреци за неправилно прилагане на законодателството. Затова много обстойно разсъждавам по въпроса за кадровия ресурс на ВКС, за неговото реално състояние в момента. Затова открито заявявявам, че в определен момент от развитието на обществения живот, съдебната власт минава през различни етапи на израстване.  Преди окончателното осъществяване на масираната  реформа трябва да имаме базата, а тя е достатъчен и качествен човешки ресурс.

В момента се правил анализ на точния брой съдии, които трябва да правораздават там. Второто била да се създаде структура с аналитична дейност, която да подпомага съдиите в тяхната тълкувателна дейнот, но да ги подпомага при пердели дела.

Тя изтъкна, че противоречивата съдебна практика е бич и така се създава впечатлението, че  законът се прилага спрямо едни по един начин, а спрямо други - по друг. /24 часа

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448