Единодушни: Депутатите удължиха действието на бюджета

България 08.06.2023 11:53 Снимка: ДНЕС+

Единодушни: Депутатите удължиха действието на бюджета

С 207 гласа „за“, нито един „против“ и нито един „въздържал се“ – Народното събрание прие удължаване на действието на удължителния бюджет с приетите редакционни предложения.

Депутатите първо гласуваха постъпилите редакционни предложения – на Венко Сабрутев от ПГ на ПП-ДБ в текста да присъства „но не по късно от 31 юли 2023 г.“, което беше прието с 209 гласа „за“, нито един „против“ и нито един „въздържал се“.

Предложението на Петър Чобанов от ПГ на ДПС за създаване на нова точка 3 със съдържание „решението влиза в сила в деня на обнародването на Държавен вестник“, също беше прието с 209 „за“, нито един „против“ и нито един „въздържал се“.

CHF CHF 1 2.05315
GBP GBP 1 2.28325
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.85885
USD USD 1 1.81062