Доходите на домакинствата нарастват през последното тримесечие на 2023 г.

България 16.02.2024 14:51 Снимка: ДНЕС+

Доходите на домакинствата нарастват през последното тримесечие на 2023 г.

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 866 лв. и нараства с 18.1% спрямо същото тримесечие на 2022 година. Това показват данните на Националния статистически институт.

Най-висок относителен дял е доходът на домакинствата се заема от работна заплата (54.9%). На второ място са доходите от пенсии (31.3%), следвани от самостоятелна заетост (5.9%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 2.7 процентни пункта, а на дохода от самостоятелна заетост - с 1.3 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 4.3 процентни пункта.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 1 267 на 1 574 лв. (с 24.2%);
 • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 111 на 169 лв. (с 52.9%);
 • Доходите от пенсии се увеличават от 865 на 896 лв. (с 3.7%);
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 51 на 56 лв. (с 10.8%).

През четвъртото тримесечие на 2023 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.4%, а делът на дохода от натура - 0.6%. Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 668 лв. и се увеличава с 18.1% спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.9%), следвани от разходите за жилище (16.1%), данъци и социални осигуровки (13.1%) и транспорт и съобщения (11.5%), сочат данните на НСИ.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1.3 процентни пункта, а делът на разходите за жилище - с 1.6 процентни пункта. Относителният дял на разходите за данъци и социални осигуровки нараства с 1.3 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 705 на 798 лв. (с 13.1%);
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 92 на 110 лв. (с 19.9%);
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 84 на 111 лв. (с 32.6%);
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 400 на 429 лв. (със 7.2%);
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 149 на 174 лв. (със 17.0%);
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 254 на 306 лв. (с 20.5%);
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 87 на 115 лв. (с 32.9%);
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 267 на 350 лв. (с 31.2%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. се променя в сравнение със същия период на 2022 г., както следва:

 • Между продуктите, на които нараства потреблението, с най-голямо увеличение са плодовете - от 12.8 на 13.6 кг, зеленчуците - от 17.1 на 17.6 кг, и месото - от 9.6 на 10.1 килограма.
 • Най-голямо намаление има при потреблението на хляб и тестени изделия - от 18.9 на 18.2 кг, и на захар - 1.6 на 1.4 килограма.
 • Без промяна остава потреблението на картофи.
CHF CHF 1 2.013
GBP GBP 1 2.28956
RON RON 10 3.93393
TRY TRY 100 5.68004
USD USD 1 1.83612