ДНСК извърши проверка на строеж на територията на Държавно ловно стопанство Искър

България 05.08.2020 12:46 Снимка: ДНЕС+

ДНСК извърши проверка на строеж на територията на Държавно ловно стопанство Искър

На 05.08.2020 г. от органите на Дирекция за национален строителен контрол бе извършена проверка на реализирано строителство, намиращо се в обхвата на Държавно ловно стопанство Искър, на брега на язовир Искър. В момента на проверката не са констатирани строително-монтажни дейности, както и присъствие на  участници в строителството. Не са представени строителни книжа относими към строежа. Направени са предписания до възложителя, в лицето на Директора на държавното ловно стопанство в срок до 07.08.2020 г., да представят в ЦУ на ДНСК всички налични строителни книжа и документи.

От направения оглед се установи, че изпълнявания строеж е изцяло от компетентността на общинската администрация.

CHF CHF 1 1.81499
GBP GBP 1 2.14178
RON RON 10 4.026
TRY TRY 10 2.18285
USD USD 1 1.65286