Депутатите одобриха нов подход за управление на НАТУРА 2000 в България

България 05.06.2020 13:03 Снимка: ДНЕС+

Депутатите одобриха нов подход за управление на НАТУРА 2000 в България

Депутатите одобриха нов подход за управление на НАТУРА 2000 в България като приеха промени в Закона за биологичното разнообразие. Новите текстове залагат управлението на защитените зони на регионален принцип. Предвижда се и изграждането на нови структури за управление на мрежата на регионално и национално ниво. Регламентира се правомощието на министъра на околната среда и водите да разработва Национална приоритетна рамка за действие за НАТУРА 2000.

„Позволете и аз да започна с поздравления за световния ден на околната среда. Поздравления към всички, които са свързали своя професионален път с опазването на околната среда и всички, които милеят за природата. Искам да поздравя и министъра с празника, както и с неговата решителност и енергичност, защото факт е, че този законопроект има дълга история. Още 2017 г. започна дискусията със заинтересованите страни относно въвеждането на нов подход за управление на мрежата НАТУРА 2000. За жалост нямаше особен напредък“, изтъкна председателката на комисията по околна среда в парламента Ивелина Василева.

Според нея темата НАТУРА винаги предизвиква емоции, напрежение и конфликтни мнения.

„Много са въпросите, които стоят за решаване. Факт е, че този законопроект съдържа текстове, по които е постигнат компромис в дългите обсъждания“, посочи още Василева.

"За" законопроекта гласуваха 92 народни представители, "против" - 1 и "въздържали се" - 34./БГНЕС

CHF CHF 1 1.80544
GBP GBP 1 2.19727
RON RON 10 4.01377
TRY TRY 10 2.07071
USD USD 1 1.6484