Членовете на РИК и СИК ще получат по-високи възнаграждения на предстоящите избори

България 03.02.2023 15:36 Снимка: ДНЕС+

Членовете на РИК и СИК ще получат по-високи възнаграждения на предстоящите избори

Еднократното възнаграждение на членовете на СИК скача от 85 на 195 лева

Възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 година са повишени спрямо предходните избори на 2 октомври 2022 година. Това става известно от решение, публикувано на страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК), информира БТА.

На миналите избори еднократното възнаграждение на член на СИК/ПСИК е било в размер на 85 лева, а на тези ще бъде в размер на 195 лева. Ръст има и при месечните възнаграждения на членовете на РИК, като за председател в райони с до 400 секции включително то става от 1150 лева на 1700 лева. 

Месечното възнаграждение на членовете на РИК за подготовка и произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 година в изборни райони с до 400 секции включително е определено съгласно методика както следва: за председател е 1700 лева, за заместник-председател – 1615 лева, за секретар – 1615 лева, за член – 1530 лева.

Месечното възнаграждение на членовете на РИК в изборни райони с над 400 секции е: за председател - 1850 лева, за заместник-председател – 1750 лева, за секретар – 1750 лева, за член – 1600 лева.

Еднократното възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК в страната за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 година е определено в следните размери: за председател е 250 лева, за заместник-председател – 225 лева, за секретар – 225 лева, за член – 195 лева.

За подпомагане дейността на РИК може да се наемат специалисти с месечно възнаграждение, като за специалист – експерт към РИК, то е 1200 лева, а за специалист – технически сътрудник към РИК – 780 лева.

Сравнение с изборите на 2 октомври 2022 година

Месечното възнаграждение на членовете на РИК за подготовка и произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година в райони с до 400 секции включително е било следното: за председател – 1150 лева, за заместник-председател – 1090 лева, за секретар – 1090 лева, за член – 1030 лева. В райони с над 400 секции месечното възнаграждение на членовете на РИК за председател е било 1280 лева, за заместник-председател – 1210 лева, за секретар – 1210 лева, за член – 1150 лева.

Еднократното възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година за председател е било 115 лева, за заместник-председател – 100 лева, за секретар – 100 лева и за член – 85 лева.

Наеманите специалисти за подпомагане дейността на РИК са били с месечно възнаграждение от 850 лева за специалист - експерт към РИК, и 640 лева за специалист – технически сътрудник към РИК.

Пълните решения на ЦИК, с които се определят възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври м.г. и на 2 април т.г., са публикувани на сайта на ЦИК.

С приетите промени в Изборния кодекс в края на миналата година депутатите решиха, че възнаграждението на членовете на секционните избирателни комисии не може да е по-малко от една четвърт от минималната работна заплата.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648