Чернобилското мляко направено на кашкавал

България 05.05.2021 09:06 Снимка: ДНЕС+

Чернобилското мляко направено на кашкавал

Според разсекретени документи на Държавна сигурност през 1986 г. властта в България нарежда замърсената суровина да се преработва в трайни продукти

Часът е 1,23, а датата - 26 април 1986 година.

Взрив разрушава активната зона на IV реактор в украинската АЕЦ “Чернобил”. Във въздуха е изхвърлен капак, който тежи над 1200 тона. Навлезлият въздух реагира с ядреното гориво и секунди след това настъпва втори по-силен взрив. Корпусът на блока е разрушен и в атмосферата се изхвърлят частици от горивото, както и радиоактивна пара и други компоненти. Избухва пожар, който е изгасен 5 часа по-късно, но горивото продължава да тлее.

В болница са приети 213 души, от които 31 умират, 45 хил. жители на съседния град Припят са евакуирани на следващия ден заедно с още над 90 хил. от около 100 селища в зоната на инцидента.

Съветските власти съобщават лаконично за аварията чак след два дни.
Това е най-тежката
авария в историята на
ядрената енергетика
Облакът от радиоактивни отпадъци се разнася над Източна Европа. Сериозно засегната е и България, но и тук властта предпочита да неглижира инцидента и едва на 30 април съобщение на правителството в Москва е публикувано във в. “Работническо дело”.

В следващите дни съобщенията, които българската власт отправя към народа, са кратки, успокояващи и за ниска степен на опасност. В същото време УБО взима мерки за осигуряване на чиста храна и вода за партийния елит.

Разсекретени от Комисията по досиетата документи показват какво е било истинското състояние на обстановката в страната ни. Първата сводка е от 6 ч на 3 май 1986 г. на щаба на постоянната правителствена комисия за борба със стихийни бедствия и крупни аварии. Комисията е подчинена на зам.-председателя на МС Григор Стоичков.

В документа се посочва, че от 8 ч сутринта на 2 май на част от територията на страната са регистрирани завишени степени на радиация. Над постоянния радиационен фон са измерванията в 13 окръга, сред които Варненски, Видински, Врачански, Пловдивски и София. Най-високи стойности е имало в Търговищки, Пазарджишки, Кърджалийски, Силистренски окръг и в София-град.

Показателите били
от 3 до 8 пъти
над постоянния
радиационен фон
Разпоредно е да бъдат приведени в готовност оперативни групи в 12 окръга със завишена степен на радиация и до тях да бъдат изградени преки телефонни канали с щаба и постоянната комисия.

“Една-две от радиометричните лаборатории на Гражданска отбрана да извършват анализ на проби за заразеността на млякото, питейната вода, пасищата, фуражите и почвата”, разпорежда щабът.

Наредено е на специализираните лаборатории на Министерството на народното здраве и Министерството на храните и земеделието да извършват гама-спектрален анализ на проби от млякото и питейната вода. Заключенията от първите измервания са, че “резултатите от взетите проби от вода от открити водоеми, прясното мляко и почвата показват известно завишение на радиация”.

На 3 май данните на метеоролозите са, че в страната духа до умерен северен вятър. Посоката на вятъра на височина 4-5 хил. метра е от север-североизток, а впоследствие от северозапад. Това в близките 24 часа може да се отрази неблагоприятно на радиационната обстановка.

Наложените изводи са, че
повишената радиация
обхваща близо 1/2
от територията
на страната
Въпреки това щабът е категоричен, че “на този етап измерените стойности на радиацията не представляват непосредствена опасност, радиационният фон не налага обявяване на аварийна ситуация”.

На същия ден - 3 май, щабът излиза с нова сводка към 16 ч и казва, че няма съществено изменение в радиационната обстановка. В страната са приведени в готовност за работа 33 радиометрични лаборатории на Гражданска отбрана.
Най-високо е
повишена
радиацията
в млякото
в Пернишки и Михайловградски окръг, а на водата - в Михайловградски и Врачански.

Стойностите се отнасят за отделни животновъдни комплекси и ферми. На отделни места, като Враца, има натрупване на големи количества мляко, за което са дадени указания да бъде преработено в трайни млечни продукти.

Анализите на овчето мляко показвали значително замърсяване основно с йод 131 - радиоактивен изотоп с малък период на полуразпад. Заради това млякото е насочено за трайни продукти. Към 18 ч замърсявания в кравето мляко не са установени. Месото и месните продукти не представляват опасност за хората.

В таблица са посочени стойности на радиационния фон, замерени 4 пъти през деня, като усреднено най-високи са в Търговище - 0,13, Кърджали - 0,12, Силистра - 0,1, Пазарджик - 0,18, София-град - 0,11, Пловдив - 0,1, като нормалният фон е от 0,02 до 0,03 милирентгена на час.

Другата разсекретена сводка от заседанието на щаба е към 6 ч на 5 май. Прогнозата предполага бавно изтласкване на заразената атмосфера вън от територията на страната, при което повишената радиация ще се задържи и през следващите дни.

17 окръга са със завишен радиационен фон, което е около 70% от територията на страната. Най-засегнат е Габровски окръг с 10 пъти радиация над нормата. В София радиацията превишава 3 пъти нормалния фон. Броят на окръзите с радиоактивно замърсяване на млякото е нараснал от 7 на 17. Най-високо замърсяване е имало във Видински окръг.

Вече се докладва и за замърсяване на зеления фураж в 16 окръга. Има и данни за
заразяване на
водата за питейни
нужди в 12 окръга
Най-високо е във Варненски окръг - 1700 бекерела на литър, или 20 пъти над нормата. В Кюстендилски окръг е 15 пъти над нормата.

Замърсяването на почвата е от 0,8 до 510 микрокюри на килограм.
На 4 май в МС са проведени две заседания. Първото е председателствано от Григор Стоичков, набелязани са превантивни мероприятия. Второто заседание е водено от министър-председателя Георги Атанасов за конкретни мероприятия за запазване на здравето на хората.

Сводката на щаба от 6 ч на 8 май е с прогноза за краткотраен дъжд на отделни места, увеличаване на радиационния фон там и задържане на заразената атмосфера над територията на страната. 19 окръга са със завишен радиационен фон, като най-високо е в Ямболски - 10 пъти над нормата.

В 13 окръга има замърсено краве и овче мляко, в 16 окръга са заразени фуражите, а в 17 има заразяване на питейната вода, но е под допустимата максимална доза. В тези дни
след аварията се
появява и активност
на чужди посланици
На 4 май Страхил Червенков, зам.-шеф на отдел Четвърти на ДС, в докладна до външния министър Петър Младенов и заместника му Любен Гоцев описва как е протекла срещата му с посланика на Холандия Й. Фабър, който от името на страните членки на Общия пазар поискал информация за радиационната обстановка в България.  

Посланик Фабър имал информация за повишен радиационен фон в Румъния, Югославия, Гърция и Турция. Обяснил, че някои страни от Общия пазар вече са предприели мерки за
забрана на вноса
на селскостопански
продукти от Източна
Европа, включително
и от България
Имало реална опасност да се забрани туризмът у нас. Холандия е закрила посолството си в Румъния, където имало повишена и опасна радиоактивност, казал дипломатът.

Получил отговор, че в броя на “Работническо дело” от 4 май е публикувано съобщение на Комитета за мирно използване на атомната енергия, според което няма опасност за населението и околната среда.

Червенков уверил посланика, че у нас стриктно се следи радиационният фон и при опасност ще бъдат уведомени Холандия и страните от Европейската икономическа общност. В момента нямало повод за тревога.

Отново на 4 май Иво Петров, втори секретар в отдел Четвърти на ДС, е провел телефонен разговор с посланика на ФРГ д-р Ханс Алфред Щегер. Според Петров дипоматът помолил да се съобщи на зам.-министър Любен Гоцев, че от два дни по поръчение на правителството на ФРГ се опитва да получи данни за измерванията на радиационната обстановка в България.

На 3 май са изпратили и вербална нота по този повод. До момента всички отговори са били, че официалното становище на българското правителство се съдържа в ежедневния печат. Тези заявления обаче не задоволявали германската страна, защото към България пътували много западногермански граждани, а също и поради големия експорт на хранителни стоки.

Посланик Щегер казал, че в случай че не получи данни ще бъде принуден да съобщи в Бон, че българската страна не е готова и не желае да влезе в диалог по този въпрос.

На 5 май АЕЦ “Козлодуй” е инспектирана от комисия, ръководена от началника на IV управление на ДС ген.-майор Кирил Величков. С оперативната група, обслужваща централата, са обсъдени евентуалните причини за хипотетична авария в “Козлодуй”.

Специалистите обяснили, че аварията в чернобилската АЕЦ е изключително тежък вариант - пълно разтапяне на зоната в резултат на прегряване на горивото.
Верижната реакция е
станала неуправляема
Изразено било мнение, че в българската АЕЦ такава тежка авария може да стане при падане на летящ самолет върху корпуса на някои от реакторите, земетръс над 6 по скалата на Рихтер в района на централата, неправилни действия или бездействия на обслужващия персонал като грешка, слаба квалификация или умишлени действия с вражеска цел, диверсионен акт или голям пожар.

Набелязани са допълнителни мероприятия за засилване на охраната и оперативния контрол над цялата дейност на централата.

Представители на ДС периодично са командировани в СССР за обмяна на опит с колегите от КГБ. При тези посещения основно се обсъждат въпросите за физическата охрана и използването на технически средства.

Месеци след чернобилската авария на посещение в нашата АЕЦ два пъти идват гръцки журналисти, които се интересуват дали е възможно и у нас да се случи такъв инцидент.
Уверяват ги, че
реакторите в
Чернобил се
различават от нашите
Там аварията станала поради грешки на персонала. У нас такава авария била невъзможно да се случи. Авария с повреда на активната зона на реактора била възможна 1 път на 10 млн. години, и то без изхвърляне на частици от горивото, обяснил разузнавач от ДС, който се представил като инженер пред чуждите журналисти.

През май 1987 г. на посещение в АЕЦ “Козлодуй” пристига и US делегация с представители на министерствата на енергетиката и търговията, които също се интересуват от безопасността на нашата централа. Гостите подарили на нашите касета с видеозапис, заснет от американски спътник, който случайно се намирал над Чернобил по време на аварията година по-рано.

30 тайни агенти докладват за инциденти в АЕЦ “Козлодуй”

Година след 4 септември 1974 г., когато е откриването на първи блок на АЕЦ “Козлодуй”, ДС има 30 секретни сътрудници, които бдят за вражески и диверсионни действия, както и за инциденти.

ДС се стреми да наложи контрол над възловите места в стратегическия обект и да получава информация за всичко там. Написани са стотици страници със секретни справки както за технически проблеми, за разхищение на средства, закупено дефектно оборудване, но и за радиационни аварии.

Естествено не остават скрити и конфликтите между нашите и съветските специалисти, изпратени да обучават българските си колеги. От разсекретените документи на ДС се разбира за занижена трудова дисциплина, некачествено строителство, фиктивно отчитане на извънреден и нощен труд, надписване на материали, завишена цена на вносното оборудване от СССР, разкрити са десетки стопански престъпления.  

Първата информация за проблем е от юни 1974 г., когато започва зареждане на ядреното гориво, а се оказало, че дозиметричният контрол е слаб. Замерване е показало завишена активност в някои касети, която била в границите на нормалното, но е създало смут в персонала.

В края на октомври пък съветските инженери открили, че една от касетите с ядрено гориво е изпаднала от активната зона на реактора и е на дъното му. Такова откъсване на касета се случвало за първи път в експлоатацията на атомни централи. Последствията са били сериозни и имало опасност от радиоактивно замърсяване наоколо.

“Не бива да се дава гласност за радиационната обстановка в централата. В момента в АЕЦ не се води точна сметка за наличните изотопи и радиационни източници. Изнасят се радиоактивни материали за институти и научни организации. След излизането им от централата контролът върху тях се прекратява.

Има изхвърляния на аерозоли в околната среда, има и случаи на преоблъчване на хора. Да се засекрети количеството на аерозолите и имената на облъчените - тази информация се дава само на ДС”, пише в справка на шефа на управлението на МВР във Враца от октомври 1975 г.

За сериозна радиационна авария се съобщава на 31 май 1979 г. При изкопни работи на дълбочина около 1-2 метра е открито замърсяване на почвата от 5 до 200 микрорентгена за секунда, което е завишение над нормата от 100 до 4500 пъти. Съветски специалисти пристигат и се оказва, че има теч в помещение за съхранение на високоактивни сорбенти, а аварията е довела до замърсяване на почвата и водите.

“Ако аварията стане достояние на МАГАТЕ във Виена, ще се стигне до неприятни последствия”, пише в секретна справка. След този случай много специалисти напуснали работа заради безопасността.

В доклад на специалиста по режима и охраната на АЕЦ от 1979 г. се сочи, че радиоактивната обстановка не е нормална. Съдовете за съхранение на радиоактивни отпадъци текат, изтичат радиационни води, както и от парогенератори - в атмосферата. Замърсена е тревата в двора.

Служителят пише, че има работници, които крият китовете си за отчитане на радиационното облъчване, защото, ако са претоварени, ще бъдат изведени от зоната и ще им се намалят заплатите. Други пък симулирали предозиране.

През април 1980 г. справка алармира за изтичане на голямо количество радиоактивна вода от басейните за отлагане на отработеното гориво. Оказва се, че още при строителството са получени агентурни данни, че изпълнението на басейните не е качествено, а отстраняването на тези течове е трудно и води до дозово претоварване на персонала.

На 24 май 1980 г. при радиационна авария са изтекли радиоактивни води и в атмосферата са изхвърлени опасни газовъздушни смеси./24 часа

CHF CHF 1 1.78192
GBP GBP 1 2.27388
RON RON 10 3.96962
TRY TRY 10 1.9401
USD USD 1 1.60709