Бюджетна комисия одобри на второ четене общинските проекти, подлежащи на държавно финансиране

България 16.04.2024 16:27 Снимка: ДНЕС+

Бюджетна комисия одобри на второ четене общинските проекти, подлежащи на държавно финансиране

Бюджетна комисия одобри на второ четене общинските проекти, подлежащи на държавно финансиране. Това се наложи, защото в Министерство на финансите са получени писма от кметове на 167 общини, с общо приложени 1062 броя проектни предложения: за замяна на определени в приложението проекти с нови такива (54 броя), за отпадане на определени в приложението проекти (42 броя), за допълване на определените с приложението проекти с нови такива (673 броя), както и за промяна на параметрите на вече предвидени в приложението проекти (293 броя).

Броят на проектите в приложението се увеличава с 631, като утвърдените по приложението проекти нарастват на 2258 броя. Кметовете са установили различия между прогнозните стойности на приоритетните проекти. С изработените впоследствие подробни количествено-стойностни сметки, съобразени с цените на строителни материали и услуги, при подготовката на документацията за обявяване на процедури за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки.

Отпадането съответно включването на някои от проектите е свързано с предстоящо издаване на разрешение за строеж или извършване на инвестиционно проектиране предвид лошото състояние на строителните обекти. Допълването на утвърдените с приложението проекти с нови такива е свързано със случаите, когато не са достигнати определените лимити за обща максимална стойност на разходите за 2024 г.

В мотивите на кметовете се посочва, че е необходимо осигуряване на финансиране, за да бъде извършено строителство, основен ремонт или реконструкция на улици, общински пътища, водоснабдителни и канализационни системи, сгради, спортни обекти, както и други благоустройствени строежи.

Припомняме, че списъскът с проектите бе допълнен от народните представители, след като гласуването му на първо четене в комисията по Бюджет.

CHF CHF 1 1.98461
GBP GBP 1 2.28258
RON RON 10 3.93116
TRY TRY 100 5.59045
USD USD 1 1.80361