Бум на големите заеми, по 10 души на седмица вземат над 500 000 лева

България 17.05.2023 15:00 Снимка: ДНЕС+

Бум на големите заеми, по 10 души на седмица вземат над 500 000 лева

1277 души имат в личните си сметки над 1 млн. лева и броят на хората с такива задоволителни финансови резерви се е увеличил с цели 25% за година

Българите продължават да теглят все повече кредити от банките, а едновременно с това спестяванията им под формата на депозити също растат.  Това показват последните данни на БНБ

В края на март 2023 г. броят на кредитите на домакинствата нараства на годишна база с 1.7%, като достига 2.834 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 14.6%, като достига 34.100 млрд. лева. В края на март 2023 г. в сравнение с края на декември 2022 г. броят на тези кредити нараства с 0.1%, а размерът им – с 2.9%.

Най-голям дял на кредитите взимат тези с размер между 100 хил. лева до 250 хил. лева. Общата сума на изтеглените кредити с такъв размер е 8,793,000 хил. лева или над 25% от всички кредити, а броят им е 58 811.

Това на практика значи, че около 2% от българите, които са теглили пари от банка, са изтеглили сума от този порядък. В тази група попадат и голяма част от ипотечните кредити. 

Съвсем логично най-популярни са кредитите до 1000 лева. Всеки втори банков заем е именно такъв. Това е изключително притеснително, защото говорим за една много малка сума пари в размер до една заплата.

На практика това означава, че много домакинства не разполагат с каквито и да е спестявания за покриване на извънредни нужди. Едва 157 българи имат борч от над 1 млн. лева. 

Естествено тук говорим за теглене на пари от банка от физически лица. Изключително изненадващо е, че най-голямо увеличение на броя изтеглени кредитите за 1 година бележат тези с размер между 500 хил. лв до 1 млн. лева. Данните показват, че в момента домакинствата са изтеглили общо 1255 такива кредита, възлизащи на близо 800 000 хил. лева.

Вижте как са разпределени всички кредити, теглени от домакинства в България:

Тенденцията при депозитите на домакинствата отново показва стабилен ръст - размерът на спестяванията нараства на годишна база с 9,4% и достига 73,181 млрд. лева. На годишна база броят на депозитите намалява с 1,4%, като достига 8,806 млн. Това показва, че по-малко хора имат депозити, но в тях средствата нарастват.

В общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 18.1%. И тук, както при кредитите, най-много депозити са до 1000 лева - над 50% от всички или общо 4,7 млн. Общата им равностойност обаче е минимална - едва 783 000 хиляди лева. 

Прави впечатление, че 1277 души имат в личните си сметки над 1 млн. лева и броят на хората с такива задоволителни финансови резерви се е увеличил с цели 25% за година. 

Вижте как са разпределени всички депозити, вложени в банки от домакинства в България:

CHF CHF 1 1.97419
GBP GBP 1 2.29625
RON RON 10 3.931
TRY TRY 100 5.59253
USD USD 1 1.80194