БСК не подкрепя бюджета на ДОО

България 27.01.2022 13:20 Снимка: ДНЕС+

БСК не подкрепя бюджета на ДОО

Българската стопанска камара /БСК/ се въздържа от подкрепа на представения проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Това се казва в становище на Стопанската камара, изпратено до вицепремиера и министър на финансите Асен Василев.

Според БСК размерът на МРЗ и неговото увеличение (от 650 на 710 лв. от 1 април 2022 г.) нито е аргументиран, нито е обсъждан със социалните партньори. „Продължава практиката за административно увеличение на МРЗ без представяне на показателите, които са използвани са формиране на този размер, и без оценка на въздействието“, заявяват в становището си от Стопанската камара.

С предлагания проект на бюджет продължават да се „наказват“ лицата с високи доходи, които са инвестирали време и средства, за да се квалифицират и да престират труд с висока добавена стойност, за който получават по-високо възнаграждение.

„Увеличава се размерът на максималния осигурителен доход (МОД) от 3000 на 3400 лв., което представлява ръст над 13,3%. На практика, при равни други условия, се намалява разполагаемият доход за тези група лица. Процентът на увеличение на МОД отново не е аргументиран. Неясен е фискалният ефект от това увеличение, като същевременно се очаква намаление на приходите от данък от доходите върху физическите лица в размер на 7 млн. лева“, подчертават от БСК.

Допълнително недоумение буди увеличаването на този показател, без да се отчита взаимовръзката му с останалите параметри на осигурителната система, при обявени анонси за анализ на пенсионната система и разработването на Стратегия за доходите.

В становището се посочва, че заедно с увеличението на МОД се запазва се таванът на пенсиите в размер на 1500 лв., което допълнително намалява стимулите на работещите да се осигуряват върху реалните си доходи.

Според БСК увеличаването на минималния дневен размер на обезщетението за безработица на 15 лева не о мотивирано и няма разчети как да се достигне тази сума.

Българската стопанска камара /БСК/ се въздържа от подкрепа на представения проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Това се казва в становище на Стопанската камара, изпратено до вицепремиера и министър на финансите Асен Василев.

Според БСК размерът на МРЗ и неговото увеличение (от 650 на 710 лв. от 1 април 2022 г.) нито е аргументиран, нито е обсъждан със социалните партньори. „Продължава практиката за административно увеличение на МРЗ без представяне на показателите, които са използвани са формиране на този размер, и без оценка на въздействието“, заявяват в становището си от Стопанската камара.

С предлагания проект на бюджет продължават да се „наказват“ лицата с високи доходи, които са инвестирали време и средства, за да се квалифицират и да престират труд с висока добавена стойност, за който получават по-високо възнаграждение.

„Увеличава се размерът на максималния осигурителен доход (МОД) от 3000 на 3400 лв., което представлява ръст над 13,3%. На практика, при равни други условия, се намалява разполагаемият доход за тези група лица. Процентът на увеличение на МОД отново не е аргументиран. Неясен е фискалният ефект от това увеличение, като същевременно се очаква намаление на приходите от данък от доходите върху физическите лица в размер на 7 млн. лева“, подчертават от БСК.

Допълнително недоумение буди увеличаването на този показател, без да се отчита взаимовръзката му с останалите параметри на осигурителната система, при обявени анонси за анализ на пенсионната система и разработването на Стратегия за доходите.

В становището се посочва, че заедно с увеличението на МОД се запазва се таванът на пенсиите в размер на 1500 лв., което допълнително намалява стимулите на работещите да се осигуряват върху реалните си доходи.

Според БСК увеличаването на минималния дневен размер на обезщетението за безработица на 15 лева не о мотивирано и няма разчети как да се достигне тази сума. 

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648