БНБ: За година броят на банкнотите в обращение се увеличава с 1%

България 17.10.2023 11:49 Снимка: ДНЕС+

БНБ: За година броят на банкнотите в обращение се увеличава с 1%

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличава с 5,7 млн.  или с 1%, а стойността им - с над 1,869 млрд. лв. или 7,2 на сто, съобщават от БНБ.

"Все по-ясно се очертава тенденция към нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) и намаляване на броя на банкнотите с по-ниски номинали (10 и 20 лева). При броя на банкнотите от 5 лева е налице тенденция към намаляване на темпа им на нарастване в наличнопаричното обращение", пише в тримесечния доклад на Центрлната банка.

В края на септември тази година общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 100 лева е над 12,472 млрд. лв., което е най-големият дял (44,86 на сто) в структурата по стойност на банкнотите в обращение.

Към споменатата дата  в обращение са 3,175 млрд. броя разменни монети. За една година общият брой на разменните монети в обращение се увеличава със 165,2 млн. (5,5 на сто), а стойността им - с 31,4 млн. лв. (5,7 на сто).

На годишна база с най-бърз темп (6,7 на сто) нараства броят на монетите с номинал 2 лева. В края на септември 2023 г. в обращение са 88,8 млн. броя от тях, което представлява увеличение с 5,6 млн. броя.

За периода юли-септември тази година в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 340 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2023 г. те са с 907 броя по-малко.

"В общия брой на задържаните през третото тримесечие на 2023 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези от 50 лева (81,77 на сто)", отчита БНБ.

По данни на Централната банка за периода юли-септември 2023 г. са регистрирани и задържани общо 95 броя неистински български разменни монети, от които 14 броя от 2 лева, 13 броя от 1 лев и 68 броя от 50 стотинки.

В края на септември 2023 г. парите в обращение достигат почти 28,428 млрд. лв. За период от една година (спрямо края на септември 2022 г.) те растат със 7,2 на сто, или с 1905,9 млн. лв.

"Спрямо съответния предходен едногодишен период увеличението им е по-ниско както в процентно отношение, така и като абсолютна стойност", съобщава Българската народна банка в редовния си тримесечен Преглед на емисионно касовата дейност, публикуван днес на страницата на БНБ.

През периода юли-септември 2023 г. парите в обращение се увеличават с почти 1,223 млрд. лв. или с 4,5 на сто в сравнение с края на юни 2023 г. Нарастването им през третото тримесечие на 2023 г. е с 0,5 процентни пункта по-малко от отчетеното за същия период на 2022 г. И през трите месеца на третото тримесечие на 2023 г. парите в обращение бележат положителен месечен растеж, като в рамките на разглеждания период той е най-висок през юли, отчита БНБ.

В края на септември 2023 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,95 на сто, а на разменните монети - 2,04 на сто. Делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0,01 на сто и се запазва без промяна спрямо края на юни 2023 г.

В края на предходния месец в обращение са почти 590 млн. броя банкноти, които са с 3,9 на сто повече в сравнение с края на юни 2023 г.

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.28338
RON RON 10 3.9348
TRY TRY 100 5.78533
USD USD 1 1.8066