БНБ: Основният лихвен процент през април е 2,47

България 29.05.2023 18:53 Снимка: ДНЕС+

БНБ: Основният лихвен процент през април е 2,47

Основният лихвен процент през април е 2,47 процента, съобщават от БНБ на страницата си в интернет. Това е увеличение с 0,30 процентни пункта (пр. п.) в сравнение с март. Лихвеният процент по свръхрезервите е 0,00 процента, като спрямо март остава без промяна.

Статистиката за април за нефинансовите предприятия показва, че средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,06 пр. п. до 3,70 процента, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0,38 пр. п. до 3,29 процента. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0,14 пр. п. до 4,82 процента, а по тези над 1 млн. евро – с 0,80 пр. п. до 5,64 процента. През април средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,12 пр. п. до 3,01 процента, а по овърдрафта в евро – с 0,30 пр. п. до 4,58 процента.

Според статистиката обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 13 процента или 55,4 млн. лв. до 371,4 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – с 44 процента (321,5 млн. лв.) до 409,5 млн. лв. Намаление с 35 процента (192,1 млн. лв.) до 356,3 млн. лв. има при обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове. Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 31,4 процента (32,1 млн. лв.) до 70,1 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро – с 39,3 процента (420,1 млн. лв.) до 649 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се отчита намаление с 69,7 процента (484,1 млн. лв.) до 210,6 млн. лв.

За домакинствата през април средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0,24 пр. п. до 8,48 процента, а годишният процент на разходите по тях – с 0,23 пр. п. до 8,98 процента, показват данните. При жилищните кредити в левовеq средният лихвен процент се понижава с 0,08 пр. п. до 2,54 процента, а годишният процент на разходите по тях – с 0,06 пр. п. до 2,80 процента. Средният лихвен процент по другите кредити в левове (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната се програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради), се повишава с 0,35 пр. п. до 3,74 процента. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица нараства с 0,36 пр. п. до 3,64 процента. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0,10 пр. п. до 14,72 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0,02 пр. п. до 20,76 процента.

Според статистиката обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове намалява с 14,3 процента (111,4 млн. лв.) до 668,3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 19,4 процента (24,2 млн. лв.) до 100,6 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава с 14,7 процента (92,5 млн. лв.) до 538,4 млн. лв., а на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 13,8 процента (24,5 млн. лв.) до 152,6 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове спада с 12,4 процента (2,4 млн. лв.) до 16,9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране нараства с 94 процента (1,8 млн. лв.) до 3,7 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица спада с 9,7 процента (1,7 млн. лв.) до 15,5 млн. лв.

През април в сравнение с март средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове за нефинансовите предприятия се увеличава с 0,23 пр. п. до 1,34 процента, а по тези в евро – с 0,11 пр. п. до 1,54 процента, отчита статистиката. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,01 процента. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 37,1 процента (160,7 млн. лв.) до 271,9 млн. лв., а по тези в евро – с 54,5 процента (262,9 млн. лв.) до 219,5 млн. лв.

За домакинствата за този период средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0,08 пр. п. до 0,47 процента, а по тези в евро се запазва на ниво от 0,67 процента. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,01 процента. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евроq запазват нивата си от 0,11 процента и 0,16 процента. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 8,2 процента (14,3 млн. лв.) до 161,3 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – с 30,3 процента (60,7 млн. лв.) до 139,6 млн. лв.

CHF CHF 1 2.05078
GBP GBP 1 2.31374
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.57012
USD USD 1 1.82993