Близо 5% по-ниска цена на природния газ за октомври очаква КЕВР

България 28.09.2023 15:41 Снимка: ДНЕС+

Близо 5% по-ниска цена на природния газ за октомври очаква КЕВР

Цената на природния газ за месец октомври 2023 г. ще се понижи с близо 5 процента. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов на провелото се днес открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от обществения доставчик "Булгарсгаз" от 15 септември 2023 г. за утвърждаване на цена на продажба на природен газ на крайни потребители и на лица, на които е издаден лиценз за производство и пренос на топлинна енергия, съобщава БТА.

Веселин Синабов, директор на дирекция "Природен газ“ в "Булгаргаз" ЕАД каза, че "Булгаргаз" няма забележки към доклада, изготвен от работната група на КЕВР. По негови думи от периода на подаване на доклада до днес ценообразуващият индекс се е повишил с около 8 процента заради стачки в Австралия на терминалите за втечнен природен газ и удълженото техническо обслужване на някои от най-големите находища за втечнен газ в Норвегия. "Това се отрази на първоначалното намаление, което заявихме, и към днешна дата се очертава вместо 9 процента намалението на цената на природния газ да е около 5 процента", каза Синабов.

Председателят на КЕВР Иван Иванов обясни, че поевтиняването на природния газ за октомври ще бъде факт и най-вероятно ще се равнява на 5 процента, като ще се проследят текущите стойности на индекса в оставащите три дни от септември. Той насрочи закрито заседание в състав "Енергетика" на КЕВР за 1 октомври в 15 часа за утвърждаване на цена на природния газ за октомври за мегаватчас (MWh) - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

 КЕВР утвърди цена на природния газ за септември от 63,35 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, което бе повишение с около 6 процента спрямо цената от 59,67 лева за мегаватчас през август, припомня БТА.

CHF CHF 1 2.01778
GBP GBP 1 2.33073
RON RON 10 3.93725
TRY TRY 100 5.4048
USD USD 1 1.78876