ББР започна дебат с бизнеса, синдикатите и общините за Стратегия 2024–2026 г.

България 28.06.2023 16:43 Снимка: ДНЕС+

ББР започна дебат с бизнеса, синдикатите и общините за Стратегия 2024–2026 г.

Кои да са приоритетите в новата Стратегия за работата на Българската банка за развитие за периода 2024-2026 г. обсъдиха ръководството на банката и представители на националните работодателски организации, водещите синдикати и Националното сдружение на общините в Република България. В събитието взе участие и зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков.

За първи път от създаването на ББР целите и приоритетите й ще бъдат определени заедно с бизнеса, синдикатите и местната власт, които са част от Консултативния съвет към ББР. На срещата беше направена и презентация на мисията и стратегическите цели на националните банки за развитие в Европа, които имат антициклична роля, предоставят рискови заеми и изпълняват мерки при провеждане на държавна политика, често със социални и екологични ефекти.

"Този дебат е изключително важен и навременен. Ролята на държавата в него е ключова, защото в диалог с банката, бизнеса, синдикатите и местната власт следва да се очертаят актуалните стратегически цели и приоритети на ББР, които са функция от следваната от държавата политика", каза председателят на Надзорния съвет на банката доц. д-р Росен Карадимов.

Заместник-министърът Мартин Гиков подчерта, че ББР е важен инструмент за провеждане на държавната политика за подпомагане на МСП и на най-засегнатите сектори на икономиката.

"От страна на МИР е изключително важно да присъстваме там, където се чува гласът на бизнеса и на институциите, за да знаем как да калибрираме по най-добрия начин финансовите инструменти в подкрепа на бизнеса в България", каза Гиков.

По стартиралата през юни програма на ББР за ускорено усвояване на европейски средства вече са одобрени 6 проекта за близо 4,5 млн. лв., а още 6 са в процес на одобрение.

Членовете на Консултативния съвет бяха запознати и с предимствата на подготвяната програма за финансиране на фирми със сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи за постигане на енергийна ефективност на сгради.

Консултативният съвет към ББР беше създаден през февруари 2023 г. Целта му е да се осигури директна връзка между банката и бизнеса, оптимизиране на процеса за създаване на нови финансови продукти и подпомагане на обществения контрол върху дейността на ББР.

CHF CHF 1 1.97399
GBP GBP 1 2.29881
RON RON 10 3.93061
TRY TRY 100 5.58453
USD USD 1 1.79731