Българска фондова борса напуска Националната комисия по корпоративно управление

България 30.05.2020 08:11 Снимка: ДНЕС+

Българска фондова борса напуска Националната комисия по корпоративно управление

Българска фондова борса прекратява членството си в Националната комисия по корпоративно управление (НККУ). С действията и изказванията си през последната половин година НККУ тенденциозно погазва принципите на доброто корпоративно управление, заради които на практика беше създадена и открито прокарва частни лобистки интереси.

„Считаме, подобно поведение на организация, чиято идеология трябва да е въвеждането на водещи практики за добро корпоративно управление, за недопустимо. Това уронва престижа на НККУ пред компаниите, в полза на които равнопоставено трябва да работи, пред българската и европейска инвестиционна общност и пред обществото като цяло. Затова в БФБ смятаме, че НККУ в този си вид и с този начин на работа е контрапродуктивна и изпразнена от съдържание, поради което прекратяваме членството си в нея”, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Независимо, че напуска НККУ, БФБ ще продължи да работи активно за насърчаване прилагането на добрите практики за корпоративно управление сред публичните компании, да следва Националния кодекс и да изчислява индекса за корпоративно управление CGIX (Corporate Governance IndeX).

Припомняме, че Българска фондова борса заедно с Комисия за финансов надзор, с подкрепата на Световната банка и Международната финансова корпорация (IFC), създадоха НККУ преди 11 години. Нещо повече, за период от четири години до края на 2019 г. преди лидерството на НККУ да бъде поето от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), БФБ председателстваше Комисията. Под егидата на БФБ беше създаден индекса CGIX, който институцията изчислява вече девет години и бяха проведени редица обучения и форуми за популяризиране на различни аспекти на доброто корпоративно управление, сред които най-значимият беше 22-рата Европейската конференция за корпоративно управление в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

БФБ вече депозира в НККУ заявлението за прекратяване на членството си в организацията.

CHF CHF 1 1.81752
GBP GBP 1 2.16509
RON RON 10 4.04448
TRY TRY 10 2.38545
USD USD 1 1.66241