АБРО с отворено писмо срещу агресията към журналисти

България 05.08.2020 09:01 Снимка: ДНЕС+

АБРО с отворено писмо срещу агресията към журналисти

АБРО, БНТ и БНР призовават към безпрекословно зачитане на личната неприкосновеност и независимост на журналистите при изпълняването на тяхната професионална мисия да отразяват безпристрастно и пълноценно събитията в българското общество – в политически, социален и икономически план.

В последните дни наблюдаваме грубо и унизително отношение към наши колеги. Гражданските протести са проява на обществена зрялост и свободен израз на лични и политически убеждения. Насилието и агресията не са част от демократичните ценности. Вярваме, че мнозинството от българските граждани на протеста не биха упражнили насилие и унизително отношение към журналист или друг български гражданин.

Усилията на всеки наш колега – журналист на терен са насочени към това да отразят случващото се и да представят обществената и политическа обстановка на всички български граждани.

Обръщаме се с призив за уважение към личната неприкосновеност и професионален дълг на нашите колеги – журналисти.

Обръщаме се с отворено писмо за подкрепа от всички български медии, които зачитат ценността на журналистическата професия и труд, неприкосновеността на личността и информационните свободи./tribune.bg

CHF CHF 1 1.81752
GBP GBP 1 2.135
RON RON 10 4.02434
TRY TRY 10 2.18017
USD USD 1 1.65931