768 жилища в 14 блока са обновени през 2022 г.

България 03.05.2023 19:46 Снимка: ДНЕС+

768 жилища в 14 блока са обновени през 2022 г.

От старта й през 2015 г. до края на 2022 г.  реновираните сгради в страната е 1953

Общо 768 жилища в 14 многофамилни сгради са обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради през 2022 г. Това става ясно от одобрения от правителството доклад за напредъка по изпълнението на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма през миналата година.

Към 31 декември 2022 г. със стартирани дейности са 99,4% от всички 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране по програмата. От старта й през 2015 г. до края на 2022 г. общият брой на реновираните блокове в страната е 1953.

Въведените в експлоатация през миналата година 14 сгради са в областите София (9 сгради), Варна (2 сгради), Добрич, Ловеч и Плевен (с по 1 сграда). В края на 2022 г. в процес на изпълнение са били 13 сгради с 817 жилища.

Предвижда се през 2023 г. да бъдат обновени още 17  сгради на обща стойност 16 672 281,98 лв. Интересът към програмата продължава да бъде голям. Непосредственият социално-икономически ефект се изразява в намаляване на разходите за отопление на домакинствата и подобряване на здравословните условия за живот. Извършените обновителни работи по сградите създават приятна жизнена среда, което води до промяна в облика на цели квартали. Допълнително програмата създава заетост и увеличава финансовите постъпления както в строителния сектор, така и в транспортния бранш, складове, логистичните центрове и други.

Като положителен ефект от реализирането на мерките се отчита и подобряването на качеството на околната среда, вследствие на спестени емисии на парникови газове.

Още по темата

CHF CHF 1 2.05315
GBP GBP 1 2.28325
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.85885
USD USD 1 1.81062