3 жалби във ВАС за новата площадка на АЕЦ "Козлодуй"

България 15.08.2023 16:39 Снимка: ДНЕС+

3 жалби във ВАС за новата площадка на АЕЦ "Козлодуй"

Върховният административен съд образува три дела по жалби срещу решението на Министерски съвет от 2 август 2023 г., с което планираната площадка за изграждане на нова ядрена централа на Площадка №2 на АЕЦ "Козлодуй“ е определена за обект с национално значение и за национален обект.

Тримата жалбоподатели са собственици на земеделски земи в района на село Хърлец и искат спиране на изпълнението на решение № 526 на Министерски съвет от 2 август 2023 г.

По исканията за спиране, съдържащи се в жалбите по трите административни дела с № 7540/2023 год., № 7541/2023 год. и 7543/2023 год., Върховният административен съд ще се произнесе незабавно.

Площадката за новата мощност е избрана от "АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД и е одобрена от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Изграждането й е в съответствие с Решение на Народното събрание от 12.01.2023 г.

CHF CHF 1 2.00495
GBP GBP 1 2.32712
RON RON 10 3.93591
TRY TRY 100 5.42451
USD USD 1 1.79319