Висока оценка за изпълнение на политиката си за развитие получи Икономически университет – Варна

Варна<+> 16.10.2021 09:00 Снимка: ДНЕС+

Висока оценка за изпълнение на политиката си за развитие получи Икономически университет – Варна

Министерството на образованието и науката даде на висшето училище оценка 3.86 при максимална 4.00

Министерството на образованието и науката прие отчета за изпълнение на политиката за развитие на Икономически университет – Варна в периода 1.10.2020 – 30.09.2021 г. и даде годишна оценка 3.86 при максимална възможна 4.00.

От 2020 г. всички държавни висши училища в България изпълняват специфични политики, утвърдени от министъра на образованието и науката. Политиката на Икономически университет – Варна е насочена към работа по 30 индикатора за 14 задачи в 6 основни цели: 1. Актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения; 2. Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите на обучаваното поколение студенти; 3. Свързаност и партньорство; 4. Развитие на научната дейност; 5. Привличане и задържане на млади преподаватели; 6. Обществени ангажименти с национална значимост. Успеваемостта при изпълнението им е оценена на 96.5%.

Това е сериозен успех за Икономически университет – Варна и показва, че работата и  усилията в посоките дигитализация, интернационализация, иновации и предприемачество са оценени по достойнство.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448