Видео уроци за студенти от ИУ-Варна провеждат съдии от Районен съд-Варна

Варна<+> 15.12.2021 15:41 Снимка: ДНЕС+

Видео уроци за студенти от ИУ-Варна провеждат съдии от Районен съд-Варна

Съдии от Районен съд – Варна осъществиха чрез видеоконференция образователно-практическа среща със студенти от Икономически университет

Съдиите от Варненски районен съд - Весела Гълъбова и Виолета Кожухарова проведоха днес чрез видеоконферентна връзка специализирана публична лекция - дискусия на студенти трети курс, степен „Бакалавър“,    от специалност „Съдебна администрация“ на Икономически университет.  Проявата е в изпълнение на Договор за сътрудничество между Икономически университет и Районен съд- Варна, в рамките на съвместен образователен проект  „Правото в действие“.

Лекцията - дискусия като част от обучителния процес по дисциплината „Семейно и наследствено право“  имаше за цел да срещне студентите със специалисти от съдебната практика и да ги запознае с практическата им работа по приложение на семейноправната и наследственоправна материя. В този смисъл тя надгражда с практически моменти изучаваната дисциплина, като акцентира на специфични казуси по приложение на нормативната база.

Засегнаха се интересни въпроси относно проблематиката по приложение на някои наследственоправни институти, особености  и фази на съдебната делба, наследяване при съпружеска имуществена общност. Разгледани  бяха актуални моменти, свързани с прилагането на Европейски Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения, приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването, както и създаването на европейско удостоверение за наследство. Студентите задаваха въпроси от специфичен интерес за тях и обсъждаха конкретни казуси. Те изразиха удовлетворението си от проведената среща, както и към метода на обучение по дисциплината  “Семейно и наследствено право“, съчетаващ теоретичната част с изключително полезните им практически аспекти.

Образователните срещи на магистрати със студенти от Икономическия университет по линия на сътрудничеството ще продължат и след коледните празници.   

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648