Във Варненска област през деветте месеца на 2021 г. са започнали работа над 10 хил. безработни

Варна<+> 28.10.2021 09:54 Снимка: ДНЕС+

Във Варненска област през деветте месеца на 2021 г. са започнали работа над 10 хил. безработни

На работа в област Варна през периода януари-септември 2021 г. са постъпили 10664 безработни лица. Само през месец септември в заетост са включени 774 безработни лица. На първичния трудов пазар реализация са намерили  82% от общия брой започнали работа лица. В бюрата по труда продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. Трудова реализация са намерили 71 младежи до 29 г. възраст. Преходите в заетост на млади хора са 9,2% от всички реализирани през месеца преходи в заетост. През септември 2021 г. на работа са устроени и 72 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През септември 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 947 работни места. На първичния пазар са обявени 830 работни места. Най-много от заявените през септември работни позиции са от сферата на търговията (201). Следват образованието (170), преработващата промишленост (98), хотелиерството и ресторантьорството (94) и др. По програми, мерки за заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 117 работни места.

От началото на годината броят на регистрираните безработни е намалял с 6076 лица. В края на септември 2021 г. равнището на безработица във Варненска област се установи на 2,9%*. Регистрираните безработни са 6418, със 133 по-малко спрямо август 2021 г. Спрямо същия период предходната година равнището на безработица е с 2,1  процентни пункта по-ниско, а регистрираните безработни са с 4716 по-малко.

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на месец септември 2021 г. е 3095. Равнището на безработица в града е 1,8%. На годишна база, спрямо септември 2020 г., се отчита спад с 1,8 процентни пункта на равнище на безработица и с 3137 безработни лица по-малко.


* Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448