Във Варна ще отвори врати регионален център на социалната и солидарна икономика

Варна<+> 15.03.2023 11:52 Снимка: ДНЕС+

Във Варна ще отвори врати регионален център на социалната и солидарна икономика

В Областна администрация Варна се проведе първата информационна среща във връзка с реализирането на проект П41 “Развитие на социалната икономика“, част от елемента „Следващо поколение ЕС„ (2021-2024г.) от Плана за възстановяване и устойчивост, представен от заместник-министър Надя Клисурска. В събитието, което се организира от Министерството на труда и социалната политика и Областна администрация  Варна, участваха заместник областните управители на Варна, Шумен, Търговище и Добрич, представители на местните власти, социални партньори и социални предприятия от региона.

Заместник-министър Надя Клисурска  информира присъстващите, че бюджетът на проект „Развитие на социалната икономика“ е 27 млн. лв. Той предвижда да се изградят 6 регионални центъра (фокус точки) на социалната икономика в градовете Варна, Бургас, Ловеч, Благоевград, Пловдив и Габрово. Целта им е да се насърчи дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия и да се подкрепи регионалната конкурентоспособност на социалната икономика. Във всички шест града са осигурени сгради, в които ще се помещават регионалните центрове. Във Варна  офисът ще  се помещава на ул. „Цар Симеон I“ №  26.   Очаква се той да отвори врати в  края на  месец  март, като в момента се осъществява подбор на екипа, който ще координира дейността по проекта.

„Регионалните центрове на социалната и солидарна икономика ще имат важна роля за изграждане на връзки между участниците на пазара, ще оказват техническа, логистична и комуникационна подкрепа за изграждане на мрежи от предприятия за производство и разпространение на продукцията. Дейностите им ще включват участие в изложения, борси, форуми, събития и конференции, свързани с развитието на социалната и солидарна икономика в България“,  подчерта заместник-министър Надя Клисурска. Цел на проекта е да се развият цялостно политиките, свързани със социалната икономика и да активираме стопанските субекти, независимо от тяхната правно организационна форма, да се регистрират в регистъра на социалните предприятия, добави тя. Ще бъде създадена дигитална платформа, която ще даде възможност да се изграждат мрежи от социални предприятия и те да реализират по-лесно своята продукция. По Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.) са предвидени 43 млн. лева, които да бъдат насочени към социалните предприятия и за създаване на социални иновации. 

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648