Във Вълчи дол внедряват нова система за сметосъбиране

Варна<+> 17.05.2022 15:24 Снимка: ДНЕС+

Във Вълчи дол внедряват нова система за сметосъбиране

Нова технология за събиране и третиране на битови отпадъци ще бъде създадена и внедрена във Вълчи дол по проект, финансиран от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 355 556, 08 лв., съобщават от Областния информационен център-Варна. Бенефициент е Сдружение „Форум гражданско общество“, а партньор - Община Вълчи дол.

Основната цел на проекта, който е демонстрационен, е да се стимулира опазването на околната среда чрез намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаването на дела на рециклираните. Повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за управление на битовите отпадъци и засилване участието на гражданите в разделното събиране на боклук също са сред целите на проекта.

С европейските средства ще бъдат закупени специализирано транспортно средство и инвентар за транспортиране на компост. Идеята е зелената маса и хранителните отпадъци да се събират в компостери, разположени на територията на общината, след което получените след разграждането естествени торове да се използват безплатно от земеделските производители за обогатяване и подхранване на почвата. Предвижда се в дворове на къщи, в различни учреждения и образователни институции във Вълчи дол да бъдат поставени около 100 компостера. Събраният в тях материал ще се транспортира от камиона, закупен по проекта, до специално обособена за целта общинска площадка. Това ще доведе до опазване на околната среда и производство на екологично чисти продукти. Ще намалеят и разходите на местната администрация за управление на отпадъците.

За да се стимулират жителите на общината да се включат в планираните дейности, ще бъде организирана широка информационна кампания. Ще бъде изработен и отпечатан наръчник за компостиране в битови условия, а образователна платформа ще дава информация за дейности, свързани с разделното събиране и компостиране на отпадъци. Изпълнението на проекта ще продължи до месец септември 2023 г.

CHF CHF 1 2.00495
GBP GBP 1 2.32712
RON RON 10 3.93591
TRY TRY 100 5.42451
USD USD 1 1.79319