Варненци втори в страната по редовно използване на интернет

Варна<+> 18.01.2022 13:15 Снимка: ДНЕС+

Варненци втори в страната по редовно използване на интернет

9 от всеки 10 души, живеещи на територията на областта имат достъп до Световната мрежа

Резултатите от проведеното през 2021 г. изследване за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 91.1% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 13.6 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на първо място в страната по този показател, следвана от област София (столица) с 90.3%, при 83.5% средна стойност за страната.

За периода 2012 - 2021 г. се наблюдава ръст от 39.8 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.

През 2021 г. 81.2% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Варна използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място, като мъжете са по-активни в сравнение с жените - съответно 82.1 и 80.3%. В сравнение с предходната година е регистриран ръст от 8.7 процентни пункта в регулярното използване на интернет.

По този показател област Варна е на второ място в страната. Първа е област София (столица) (84.4%), при средна стойност за страната 73.9%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Варна по образование - докато 89.0% от лицата с висше образование сърфират редовно в глобалната мрежа, то 69.1% от лицата с основно или по-ниско образование използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

Редовно използващите интернет лица със средно образование са 83.9%.

През последните 12 месеца използване на глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт се наблюдава при 31.2% от лицата в област Варна. Областта изпреварва с 4.6 процентни пункта средната стойност за страната, която е 26.6% и заема седмо място сред 28-те области. Най-значителен е делът на лицата, използвали онлайн услугите на публични институции в област Благоевград - 43.8%, а най-нисък в област София - 6.9%

Още по темата

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648