Варна<+> 29.06.2021 15:01 Снимка: ДНЕС+

Варненски малчугани научиха защо трябва да пазят горите и животните

120 деца от ДГ „Д-р Петър Берон“ във Варна учиха и се забавляваха с горски педагози от Природен парк „Шуменско плато“, Държавно горско стопанство-Варна, Държавно горско стопанство-Шумен и Североизточно държавно предприятие. По време на занятието малчуганите разбраха защо трябва да пазят горите, животните, птиците и влечугите.  Всяко дете получи като подарък книжката „Приказки от гнездото“, в която по достъпен начин се разказва за живота на малките кресливи орли, техните местообитания и естествените им врагове. По време на урока отделните групи си построиха гнездо, майка Орлица и татко Орел отгледаха пиленцата си и през есента отлетяха с тях за топлите страни.

Урокът за орлетата и книжката „Приказки от гнездото“ са част от  Проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС. Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП, а целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на горите в България.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448