Варна ще кандидатства с проект за закупуване на компостери за домакинствата

Варна<+> 13.04.2024 16:48 Снимка: ДНЕС+

Варна ще кандидатства с проект за закупуване на компостери за домакинствата

Община Варна ще кандидатства с проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на компостери за домакинствата. Средствата ще бъдат осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, стана ясно на днешното заседание на ресорната комисия към Общински съвет – Варна, на което беше дадена зелена светлина за кандидатстване.

Стойността на исканата безвъзмездна помощ е в размер на малко над 103 хил. лева. Предвижда се с тях да бъдат купени 500 бр. компостери за домашно компостиране и 500 бр. активатори. Други 12 хил. лева ще бъдат осигурени от общинския бюджет за изработване, отпечатване и доставка на информационни материали – ръководство за работа с компостерите, обозначителни стикери и др. Периодът за изпълнение е 16 месеца, като това включва 6 месеца мониторинг след приключване на основна дейност на проекта.

На територията на община Варна не е реализиран подобен проект, а интерес от страна на домакинствата има. Според проучване делът на биоразградимите отпадъци варира от 7 до 9% от общото количество генерирани битови отпадъци и разделно събрани отпадъци в зависимост от зонирането и сезонността. Данните сочат, че градинските отпадъци съставляват 7% на местата с високо и 9% на тези с ниско застрояване.

CHF CHF 1 1.97419
GBP GBP 1 2.29625
RON RON 10 3.931
TRY TRY 100 5.59253
USD USD 1 1.80194