В ТУ - Варна се създават най-добри студентски иновации

Варна<+> 26.10.2016 09:23

Варненски студенти контролират състоянието на въздуха и почвата и използването на енергията на слънцето
Става добра традиция възпитаници на Технически университет - Варна с иновативно мислене да създават уникални продукти с практическо приложение и с тях да печелят престижни награди на младежки форуми. Още преди четири години на състезание с участници от десетки наши висши училища второкурсници от катедра „Компютърни науки и технологии” спечелиха първата награда „Най-добра студентска компания”, заради електронната си система от устройства, управляваща интерактивна писалка, дистанционно управление и софтуер към тях. По-късно на международен студентски формат за иновации в Белгия завоюваха с тази система петото място в Европа.
През настоящата година два отбора от същата катедра към ТУ – Варна се отличиха с продуктите си на Националния младежки бизнес форум „Изгряващи звезди“, организиран през м. юни от фондацията за партньорство между бизнеса и образованието „Джуниър Ачийвмънт - България“ и под патронажа на президента Росен Плевнелиев. Единствено варненските бъдещи инженери от многобройните участници бяха поканени да представят продуктите си на Международния технически панаир в Пловдив – Есен 2016. Само на техните учебни фирми бяха предоставени безплатно щандове в СтартЪп зоната на панаира, всеки от които иначе се наема срещу 3000 лева.

Първият отбор на университета на студентската фирма „Електрон – ТУ” участва и на двата значими форума през годината с проекта „Система, следяща слънцето с Arduino контролери”. Чрез софтуерен продукт, създаден от третокурсниците Николай Михалев, Стоян Стоянов, Иван Петров и Реджеп Осман, системата следи интензитета на слънчевите лъчи с цел по-ефективното им използване за нуждите на ВЕИ електропроизводството.
„При появата на слънце – обяснява по-популярно управителят на „Електрон – ТУ” Николай Михалев – системата се позиционира най-рационално срещу слънцето за по-ефективно черпене на енергия от лъчите му и съответно - по-завишено производство на електричество. Управляващата платка, която сме създали, датчиците, изпращат информация до контролерите и те задействат стъпковия двигател на системата за задвижване на панела. А за да можем да следим какво се случва със системата, когато панелът е инсталиран на покрива на сграда, използваме Bluetooth контролер със съответен наш софтуер за мобилни устройства. И всичко ни става ясно, където и да сме.”
Дали досега е създавана някъде подобна иновативна система? „Има такива – обяснява Николай, – но на часовников принцип. А нашата система е създадена на базата на светлинни датчици, които по-рационално следят позициите и промените на слънцето.”
Вторият отбор на университета на студентската фирма „Котера” участва в същите две събития в София и Пловдив, заедно с колегите от другия екип. Името „Котера“ е съчетание от първите две букви на създателите на фирмата и на състезателния им продукт: Кольо Димов, Теодора Тотева, Радослав Монов и Радослав Янков. А вградилото се по този начин „terra” (земя) в наименованието на фирмата, указва и предмета на дейността й. Иновативният продукт на младежите до момента не е предлаган на пазара и е създаден от тях с цел да задоволява потребностите на малкия и среден земеделски бизнес.
„Конструирахме и развихме нашата идея за автоматизирана парникова система с много усилия – разяснява Радослав Монов. – Сложността идваше от това, че естеството й е от затворен тип. При нея не са налага човешка намеса. Чрез модерна технология и наш авторски софтуер компютърът решава какво и кога да се извършва в оранжерията,ли в селската или във вилната градина. Сензорите приемат информация за влажността на почвата, за температурата на въздуха и пр. и главният компютър решава кога например и колко да се поливат насажденията. Свързали сме системата с мобилно приложение, за да може стопанинът, където и да се намира, да узнава какво е състоянието на парника и при нужда да пуска поливната система от телефона си. Може да заложи и почасово поливане. Друго мобилно приложение указва изразходваното електричество за отопление в парника и необходимостта да се подаде топлина, или пък да се проветри. Допълнителен бонус е решетка с избирателна пропускливост против вредители. Филтрите й могат да бъдат достатъчно тесни за влизане на опасните листни въшки, и достатъчно широки, за да преминават пчели за опрашване на продукцията. Без да губи време и пари, за да да пътува постоянно до имота си - който може да е далеч от местоживеенето му, собственикът би могъл чак на есен да отиде да си прибере реколтата. И - нека да призная, много ми се искаше да спестя на възрастния си вече дядо постоянното пътуване от градското жилище до оранжерията на село.”

Главното изискване при младежките бизнес форуми е иновативната идея. Но младежите от двата екипа на университета не спряха само до изпълнението на това условие. Те създоха и представиха на форумите реално работещи макети, които реализират и демонстрират замисъла и идеите на проектите. Тук студентите от ТУ – Варна са без конкуренция, тъй като подобни решения не бяха представени от участници от други университети. И напълно естествено последваха отличията. Наред с плакетите и сертификатите, първият ни отбор - „Електрон – ТУ”, спечели наградата на държавното дружество „София Тех Парк” за едноседмично безплатно обучение в лабораториите им, а „Котера” получи приза на най-голямата българска софтуерна компания „Прогрес“ (бивша „Телерик”) за обучение в академията й за софтуерни инженери. На другите технически университети в страната не е оказана подобна чест. Като особена награда екипите ни са почувствали и специалното внимание, продължителните разговори и разменените адреси с президента на страната Росен Плевнелиев, оценил високо постиженията им. На Пловдивския панаир по същия начин протече и срещата на отборите с министъра на образованието - г-жа Меглена Кунева.
Идеята за създаване и развитие на студентски компании за иновации е сравнително нова за нашата страна, но вече доказва рационалността си. Един от пионерите в налагането й в практиката на ТУ - Варна е доц. д-р инж. Слава Йорданова от катедра „Компютърни науки и технологии”, предизвикала интереса на студентите си да разкриват фирми, наред с обучението си, да стартират реалната им дейност и да печелят престижни награди на технически формати като тези в София, в Белгия, в Пловдив. „Целта на студентските фирми – споделя доц. Йорданова – не е преподавателят да подсказва и разработва идеите на студентите, а те сами да си ги определят и осъществяват. Преподавателят трябва само да ги мотивира да се насочат към иновативна идея, да разкриват и управляват фирма като организира дейностите им и работата в екип. Може да ги насочи да създадат макет и по възможност да го продават чрез фирмата. Такава е и идеята на програмата „Джуниър Ачийвмънт” за „изгряващите звезди” в обучението и науката.“
Когато студенти и преподаватели се чувстват като един екип, нещата се получават. Щом момчетата от фирма „Електрон – ТУ” решили да създадат реално устройство в полза на идеята си за ефективно ползване на слънцегреенето, наложило се да потърсят помощта на преподаватели и от катедри с друга специфика. Много полезни с консултациите си и изключително отговорни към младите изобретатели са д-р инж. Ангел Маринов от катедра „Електронна техника и микроелектроника” и гл. ас. Георги Димитров от катедра „Комуникационна техника и технологии”.
Напълно закономерно се стигна и до полезната намеса на ръководството на университета, високо оценило постиженията на младите иноватори. Ректорът – проф. д-р инж. Росен Василев, обеща подкрепата си за студентите, за да реализират пазарно своите проекти. Оттук нататък думата има бизнесът, чиито представители вече са изразили готовност да внедрят в производство разработките на двата ни иновативни екипа. А младите, амбициозни и талантливи участници отсега могат да се чувстват спокойни за подходящите си работни места след дипломирането.
Николай ЖЕКОВ

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648