В шест варненски общини детски градини и училища сами ще произвеждат енергия с фотоволтаици

Варна<+> 09.07.2024 10:22 Снимка: ДНЕС+

В шест варненски общини детски градини и училища сами ще произвеждат енергия с фотоволтаици

В шест варненски общини ще бъдат изградени фотоволтаични централи в детски градини, училища и общински сгради. Финансирането на обща стойност 4 790 872 лв. е осигурено от Програмата за развитие на селските райони, съобщават от Областния информационен център-Варна.

Проектът на Община Белослав е на стойност 975 740 лв. С европейските средства ще бъдат изградени фотоволтаични инсталации на общинската администрация и детските градини „Дора Габе“ в с. Езерово, „Незабравка“ в с. Страшимирово и „Първи юни“ в гр. Белослав. Предвиден е монтаж на панели с различна пикова мощност според нуждите на обектите.

По проекта “Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Долни чифлик“ ще бъдат поставени фотоволтаици на общинската администрация, на ПГСС “Иван Владимирович Мичурин” и СУ „Васил Левски“ в Долни чифлик, както и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в село Старо Оряхово. Общата стойност на инвестицията е 908 810 лв.

В Дългопол ще бъдат монтирани фотоволтаични инсталации на покривите на три обекта. За целта са предвидени 223 953 лв. В сградата на общинската администрация ще бъде изградена централа с капацитет от 30 kW/p. Такава ще има и в Обединено училище „Христо Ботев“ в с. Цонево. Там се предвижда и монтиране на инверторни високоефективни климатизатори „сплит система“, както и подмяна на осветителната система с високоефективно LED осветление. Сградата на ДГ „Детелина“ - филиал с. Аспарухово, ще бъде санирана. Предстои ремонт на електрическата инсталация, както и инсталиране на фотоволтаична централа.

Фотоволтаици ще имат и три провадийски училища - ОУ „Васил Левски“ в с. Бозвелийско, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Градинарово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Блъсково. Общата стойност на проекта е 976 559 лв.

Със 732 027 лв. ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в две общински детски градини в Аксаково. Ще бъдат извършени строително-монтажни работи в „Детство мое“ и „Дружба“. Във всяка от тях ще се интегрира водородна технология към съществуващата отоплителна система и ще се монтира фотоволтаична система. Предвижда се и доставка на батерии, които да съхраняват количеството енергия в моментите на свръхпроизводство.

Детска градина „Здравец“ в гр. Вълчи дол също ще стане енергийно ефективна. Стойността на инвестицията е 976 616 лв. Ще бъдат изпълнени дейности като поставяне на топлоизолация, подмяна на дограма и осветителни тела, монтиране на инсталации за производство на енергия от ВЕИ.

Електричеството, генерирано от фотоволтаичните централи във всички обекти, ще се използва изцяло за задоволяване на собствени нужди. Изпълнението на проектите в шестте варненски общини ще продължи до 15.09.2025 г.

CHF CHF 1 2.02028
GBP GBP 1 2.32635
RON RON 10 3.93298
TRY TRY 100 5.46945
USD USD 1 1.80095