УМБАЛ „Света Марина“: Жителите на Североизточна България получават здравни услуги на европейско ниво

Варна<+> 19.08.2022 16:37 Снимка: ДНЕС+

УМБАЛ „Света Марина“: Жителите на Североизточна България получават здравни услуги на европейско ниво

Отлични резултати отчита УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна

Варненската университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД постига отлични резултати при осъществяването на своята дейност, въпреки предизвикателствата. За месец юни и юли за заплати са платени общо 8 221 113 лв., а за осигуровки и данъци към бюджета на държавата 3 109 959 лв. Средните брутни трудови възнаграждения за месец юли възлизат на 1 451,49 лв. за санитар, 2 443,76 лв. за сестра, 4 264,12 лв. за лекар и 13 379,35 лв. за началник на клиника.

УМБАЛ „Света Марина" ЕАД разполага със стабилен кадрови ресурс. Основната база за обучение на МУ - Варна е работодател на 2 007 служители - дългогодишни опитни професионалисти и новопостъпващи млади специалисти. МУ - Варна и УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД гарантират кариерното развитие на служителите си, както в своите структури, така и осигуряват квалифицирани кадри и за други лечебни заведения и населени места. Огромна е ролята на МУ - Варна за българското здравеопазване с разкриването на филиалите за обучение на медицински сестри и акушерки в Сливен, Шумен и Велико Търново.

Всички ръководни длъжности се заемат след конкурс, а не чрез назначения. За 12 години са се сменили 4 болнични ръководства, като лечебното заведение неизменно постига все по-добри резултати чрез последователно усъвършенстване на всеки аспект от дейността си.

В болницата функционира най-модерна апаратура, успешно се прилагат уникални методи за диагностика, терапевтично, консервативно и оперативно лечение. Дружеството НЯМА просрочени задължения. За двата летни месеца са хоспитализирани общо 10 876 пациента, от тях 414 болни с Ковид-19. В Мултипрофилно спешно отделение са прегледани 6 684 лица, потърсили медицинска помощ.

Ръководството на университетската болница благодари на всички служители за професионализма и за всеотдайността им към пациентите.

За разлика от много други лечебни заведения, УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД е публично предприятие и детайлна информация за дейността и резултатите се публикува след извършване на проверка и одит на официалните електронни страници  на Агенция за публични предприятия и контрол (https://www.appk.government.bg) и на Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (https://portal.registryagency.bg).

„И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.“ (Йоан 8:32)

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648