ТУ-Варна и БНАКК обсъдиха съвместни инициативи и бъдещи практически обучения на студенти

Варна<+> 22.03.2023 08:49 Снимка: ДНЕС+

ТУ-Варна и БНАКК обсъдиха съвместни инициативи и бъдещи практически обучения на студенти

Работната среща между Светлин Стоянов, председател на Управителния съвет на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт / БНАКК /, Елена Великова, секретар на асоциацията и представители на академичното ръководство на ТУ-Варна, ръководители на катедри и центрове се състоя на 21.03.2023 г. в ТУ-Варна.

Домакините от ТУ-Варна в лицето на проф. д-р инж. Валентина Маркова, зам.-ректор "Академичен състав и координация", доц. д-р инж. Мария Маринова, зам.-ректор "Учебна дейност", доц. д-р инж. Христо Пировски, ръководител на катедра „Корабостроене, корабни машини и механизми“, доц. д-р инж. Тодорка Георгиева,  ръководител на КСП и Магдалена Тодорова, ръководител на център „Връзки с бизнеса“ бяха запознати с предварително изготвен анализ за проблемите и нуждите на сектора „Корабостроене и кораборемонт“ от специалисти с висше образование в дългосрочен 10-годишен период.

Присъстващите на срещата се обединиха около идеята спешно да бъдат набелязани мерки за справяне с проблемите с кадрите в сектора и взеха решение за първи конкретни стъпки за съвместна дейност и инициативи.

В най-кратки срокове ще бъдат съгласувани учебната документация и програмите за обучение на студентите с нуждите на фирмите от асоциацията. Ще бъдат договорени повече практически обучения и ще се активира дейността в посока на сключване на договори за платен стаж с мотивиращо заплащане за избралите морските специалности. Университетът има и готовност да привлече като гост лектори в обучението на студентите повече представители от бизнеса.

На срещата бяха планирани и съвместни инициативи за ранната ориентация на учениците от средното образование към морските професии и информационна кампания за визията на съвременното корабостроене и модерните технологии, които вече са навлезли в тази индустрия.

Технически университет – Варна обучава студенти в пет морски специалности.  Три от тях са регулирани от държавата: „Корабоводене”, „Корабни машини и механизми” и „Електрообзавеждане на кораба“, с одобрени учебни плановe и програми от Изпълнителната агенция „Морска администрация” към Министерство на транспорта и съобщенията на Р България и в пълно съответствие с нормативната уредба на Международната морска организация (IMO). Студентите, избрали специалност: "Корабостроене и морска техника" се обучават единствено в Технически университет – Варна и държавата поема семестриалните такси за обучение. Не по-малко атрактивна и търсена е и специалността: „Логистика на водния транспорт”.

Още по темата

CHF CHF 1 2.02299
GBP GBP 1 2.31547
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.61518
USD USD 1 1.81364