Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Варна през 2020 година

Варна<+> 14.07.2021 12:38 Снимка: ДНЕС+

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Варна през 2020 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Варна през 2020 година  

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Варна достига 1 105 лв. за един декар, което е с 4.1% по-малко в сравнение с 2019 година.  

1. Средни цени на сделките със земеделска земя в област Варна по категории за използване на земята през периода 2014 - 2020 година

Област Варна е на пето място в страната по цена на сделки с ниви през 2020 година. Преди нея са областите Добрич - с 2 001 лв., Силистра - с 1 452 лв., Разград - с 1 168 лв. и Русе - 1 153 лв. на декар. През 2020 г. най-висока e цената на сделки с ниви в община Ветрино - 1 395 лв. на декар. След нея са общините Вълчи дол - 1 328 лв. и Суворово - 1 213 лв. на декар. Най-ниска е цената на сделки с ниви в общините Бяла и Дългопол, съответно 540 лв. и 585 лв. на декар.  

Цена на рентата на земеделска земя в област Варна през 2020 година 

През 2020 г. средната цена на наем/арена на един декар ниви в област Варна достига 51 лв., което е с 13.6% по-малко спрямо 2019 година. Средната цената за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 12 лв., и е с 9.1% по-висока спрямо предходната година.

2. Средни цени на рентата на земеделска земя в област Варна по категории за използване на земята през периода 2014 - 2020 година

Област Варна е на девето място в страната по цена за наем/аренда на един декар ниви през 2020 година. Преди нея са областите Силистра - 69 лв., Разград - 63 лв., Добрич - 60 лв., Русе - 59 лв., Плевен - 57 лв., Велико Търново - 55 лв., Монтана - 53 лв. и Шумен - 52 лв. на декар. През 2020 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Вълчи дол - 60 лева. След нея са общините Суворово - 58 лв., Аксаково и Ветрино - по 53 лв. на декар. Най-ниска е цената на рентата на ниви в общините Бяла и Аврен, съответно 24 лв. и 37 лв. на декар.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448