Студенти от 6 университета в България преминаха през студентски практики във Фондация "Владиславово"

Варна<+> 21.06.2022 19:59 Снимка: ДНЕС+

Студенти от 6 университета в България преминаха през студентски практики във Фондация "Владиславово"

Студенти от 6 университета в България преминаха през студентски практики във Фондация "Владиславово".

Практиките се изпълняват по проект Студентски практики- фаза 2 към Министерството на образованието и науката 2020-2023, финансирани по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". До момента по проекта, успешно са преминали студентска практика 55 студенти от 6 университета в страната, а с 13 - в момента се провеждат. 

През обученията са преминали студенти от Великотърновски университет "Св. св.Кирил и Методий", Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", Бургаския свободен университет, Технически университет-Варна, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ и Военната Академия "Г. Сава Раковски".

Студентите от Технически университет -Варна, специалност Социален мениджмънт, проведоха и преддипломната си практика във фондацията.

Те споделиха, че предоставянето на възможност за натрупване на опит в предоставянето на социални услуги на лица в неравностойно положение, деца и семейства в риск и т.н., е било много полезно за по нататъшното им развитие в областта на социалните услуги и социалната работа.

Студентите бяха поставени в реални ситуации, които са дали ясна представа за естеството на работата с деца в риск. Много от тях споделиха още, че работата с хората и техните съдби е едно много трудно и емоционално преживяване, през което са преминали чрез насоките на експертите на фондацията. 

По материала работи Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648