Средно училище „Найден Геров” отваря паралелка "Компютърна анимация"

Варна<+> 02.07.2020 16:15 Снимка: ДНЕС+

Средно училище „Найден Геров” отваря паралелка "Компютърна анимация"

Училището има 18 – годишен опит в обучението в сферата на информационните технологии, а от 3 години е сред иновативните учебни заведения в областта на облачните технологии.

Като естествено продължение на постигнатото през предстоящата 2020 / 2021 учебна година ще бъде разкрита  паралелка  по специалност ,,Компютърна анимация“ с интензивно изучаване на Английски език.

Добрата материална база, 4 компютърни кабинета, стериоскопичен дисплей  zSpace,          

3D принтер, както и партньорството с  Катедра „Информатика” на Варненския свободен университет,,Черноризец Храбър“, са гаранция за качествено обучение в съзвучие със съвременните изисквания на този бранш.

Учениците, избрали  Специалността „Компютърен аниматор”,  ще завършат средно образование след успешно полагане на Държавен зрелостен изпит по Български език и литература и допълнителен  държавен изпит за придобиване на III – та квалификационна степен „Компютърен аниматор по теория и практика”. Това ще им даде възможност за  реализация във филмопроизводството, медиите и рекламата.

С визия към съвременните тенденции в образованието в Средно училище „Найден Геров” – Варна с доказани предимства е и специалността ,,Софтуерни и хардуерни науки“ с профилиращи предмети  Информатика, Информационни технологии, Английски език и Математика. 

CHF CHF 1 1.81549
GBP GBP 1 2.20686
RON RON 10 4.01278
TRY TRY 10 2.18394
USD USD 1 1.60868