Скандал с награда „Варна“ за ректора на Техническия университет?

Варна<+> 13.08.2020 08:13 Снимка: ДНЕС+

Скандал с награда „Варна“ за ректора на Техническия университет?

Днес Общинският съвет във Варна се събира на заседание, в което предстои да се вземе решение за присъждането на престижното отличие награда „Варна” в различни категории – култура, наука и висше образование, предучилищно и училищно образование.

Очаква се развръзката по казуса с номинацията на ректора на Техническия университет проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, която скандализира научните среди. Според хронологията първата стъпка е направена на 31 март, когато в общината постъпва предложение от председателя на Общото събрание на ТУ-Варна доц. Сергей Белчев, с което се предлага кандидатурата за индивидуална награда „Варна”. Номинацията е в категорията „Наука и висше образование“ в област „технически науки“.

Номиниран за високото отличие е ректора на Технически университет-Варна проф. д-р инж. Венцислав Вълчев. Като негови заслуги се изтъкват научните му разработки в областта на силовата електроника, представена в книгата „Inductors and transformers in power electronics”. Инициаторите сами посочват, че е издадена през 2005 г. и че предстои да бъде издадена и на китайски език, като изданието е в процес на завършване. В автобиографията си, самият кандидат, обаче, е записал, че въпросното заглавие вече било издадено, но през 2018 г., посочил е издателя и дори тиража.

Името на проф. Вълчев продължава да се тиражира в медиите заедно с останалите номинации за награда „Варна“, без да бъдат поставени под съмнение видимите несъответствия в документацията. Те лъсват в началото на май.

Следва незабавна реакция на директора на дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна Лилия Христова. В свое писмо до председателя на Общинския съвет и ресорната комисия, г-жа Христова оспорва правото на проф. Вълчев да носи високото отличие. Първият аргумент е несъответствието на номинацията със статута на наградата – тя се присъжда за едногодишен период – от 24 май на предходната година до 24 май на текущата. Именно в този времеви отрязък трябва да бъдат признати значимите постижения в научната и преподавателска дейност. А книгата на проф. Вълчев е издадена през 2005 г. и няма как той да бъде награден за това 15 г. по-късно.

Наред с това, въпросното заглавие е дело на двама автори, а номинацията на проф. Вълчев е за индивидуална награда. Предложението е внесено от Техническия университет, на който професорът е ректор. На практика излиза, че той сам предлага себе си за отличието, пише още в писмото си до съветниците г-жа Лилия Христова.

На професора му е била необходима цяла една седмица колебания, за да намери изход от конфузната ситуация. На 19 май той се решава да си направи отвод и заявява това писмено пред председателя на общинския съвет.

От морална гледна точка, обаче имат основание и други, по-важни въпроси: Редно ли е учен да пренебрегне съавтора си? Редно ли е колективен орган на управление като общо събрание на университета да пренебрегне изискванията и статута за присъждане на награда „Варна“?

И не на последно място, може ли да се брои за значимо постижение в научната и преподавателска дейност един 15-годишен учебник по силова електроника, която е един от най-бързо развиващите се сектори на науката и индустрията, както и евентуалния му превод на китайски?

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.77787
GBP GBP 1 2.25591
RON RON 10 3.97341
TRY TRY 10 2.01855
USD USD 1 1.64411