Съдът отхвърли жалбата на опонентите на кмета на район "Аспарухово" Ивайло Маринов

Варна<+> 20.11.2023 16:21 Снимка: ДНЕС+

Съдът отхвърли жалбата на опонентите на кмета на район "Аспарухово" Ивайло Маринов

В днешното заседание по делото, образувано по жалба против Решение №259/30.10.2023 г. на Общинската избирателна комисия (ОИК) Варна, с което Ивайло Маринов е обявен за избран на първи тур за кмет на район „Аспарухово“, съдът изслуша вещото лице и прие съдебно-графологичната експертиза на подписите на протоколите от седем броя избирателни секции в район „Аспарухово“. С извършената експертиза, вещото лице отговори на въпроса дали подписите в протоколите на посочените избирателни секции съответстват на 63-мата членове на СИК, като потвърди тяхната автентичност.

Съдът остави без уважение искането на жалбоподателя за преглед на определени видео отрязъци от видеонаблюдения в изборния ден, като посочи, че те са общодостъпни и ги приема като част от административната преписка и не намира за необходимо да се гледат в съдебна зала. Съдът определи като неоснователно и искането за повторно преброяване на бюлетините, доколкото в жалбата не е оспорено съдържанието на протоколите на избирателните секции в изборния ден, а само автентичността на подписите в 7-те бр. посочени избирателни секции, която автентичност бе доказана от назначената съдебно-графологична експертиза.

Изборът на Маринов на първи тур обжалваха Красен Серафимов от ПП/ДБ и Сергей Христов от Възраждане.

Тридневен срок даде съдът на страните по делото за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения от Изборния кодекс срок.

Още по темата

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648