Ресурсен център към Фондация „Владиславово“ работи с лица жертви на насилие

Варна<+> 04.08.2022 15:48 Снимка: ДНЕС+

Ресурсен център към Фондация „Владиславово“ работи с лица жертви на насилие

Една от основните насоки в работата на специалистите в Ресурсен център към Фондация „Владиславово“ е подкрепа и съдействие на лица пострадали от различни видове насилие. Най-често в обществото се среща т.нар. домашно насилие.

Формите на домашно насилие са безкрайни. Последиците от него също. Всяка жертва преживява по различен и уникален начин ситуацията на насилие, в която се намира. Въпреки това има някои типични реакции в поведението на жертвите, преживели насилие от страна на партньор.

Мълчанието е най-унищожаващата за жертвата реакция. Насилието в семейството е тема-табу.  Жертвите на домашно насилие полагат неимоверни усилия да го прикрият. Преживените болка и унижение живеят единствено в съзнанието им.

Причините да не се говори по тази тема са комплексни:

 - Вменяване на чувство за вина у жертвата. В повечето случаи, макар и доброжелателно и несъзнателно по един или друг начин, хората намекват или казват на жертвата, че тя е виновна за случилото и се.

 - Живеем в свят, където да кажеш, че си се провалил или не си се справил е срамно. Когато жертвата на насилие говори за случилото й се, това неминуемо означава да признае първо пред себе си, а след това и пред външния свят, че е била слаба и несправяща се, че не е успяла да контролира ситуацията.

 - Вътрешното противоречие  е породено от желанието на жертвата да “забрави” за насилието, да го изтрие  от съзнанието си и да продължи да живее така сякаш никога не се е случило и от друга страна  потребността и да говори за него и по този начин да започне да се разделя с тежките спомени. Трудно е, почти невъзможно да се забрави случилото се и също толкова трудно и невъзможно е то да бъде разказано.

В резултат може да се наблюдават отклонения, които да доведат до блокиране на нормалното житейско функциониране на човека и изпадане в житейска или личностна криза. Често се наблюдава отключване на психично заболяване. Понякога жертвата се превръща в насилник или е възможно изграждане на идентичност на жертва.

Емоционалното състояние в което изпада жертвата след акт на домашно насилие често се описва като криза. В това състояние емоциите на пострадалия са много интензивни, страховете са много засилени, жертвата е много объркана и има риск околните да я помислят за психично болна. Това е състояние на пълна обърканост и царящ хаос в мислите и чувствата на жертвата.

Потребителите на социалните услуги, предлагани в Ресурсен център могат да получат компетентна, специализирана психологическа помощ и консултиране по различни социални казуси, а също и юридически консултации.

Специалистите гарантират пълна конфиденциалност по обсъжданите теми, съдействие пред различни институции при необходимост и подкрепа по време на процеса на преодоляване и излизане от кризата.

Центърът можете да намерите на адрес :

гр. Варна, ул „Сава“ №2

тел. за връзка: 0885/300015

е-mail: rc_fvladislavovo@abv.bg

По материала работи Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648