Ремонтират отсечката от Провадия до Дъскотна

Варна<+> 04.08.2020 20:01 Снимка: ДНЕС+

Ремонтират отсечката от Провадия до Дъскотна

Кметът на Община Провадия д.т.н. инж. Жоро Илчев присъства на първата копка на обекта в с. Дъскотна - рехабилитация на път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна, който е най-удобната и кратка връзка за шофиращите от Варненска област с автомагистрала „Тракия“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., а инвестицията е за над 24,3 млн. лв.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще приключи за следващия летен сезон. Предвидено е  изграждането на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност и полагане на нова асфалтобетонова настилка в целия участък. Ще бъдат заустени асфалтираните улици и селскостопанските пътища, както и ще се възстановят банкетите и откосите на пътя.

За оптимално отводняване на настилката ще бъдат изградени нови облицовани окопи и бетонови бордюри. Ще се почистят съществуващите водостоци като ще се изградят и нови.

Отсечката ще е с обновени ограничителни системи, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Основно ще бъдат ремонтирани 9 мостови съоръжения, сред които са мостът над яз. „Цонево“, над р. Камчия и р. Гермето. Проектът предвижда разширяване и укрепване на скалния тунел при 56-ти км., в близост до с. Билка. В участъци от пътя ще бъдат възстановени или надстроени укрепителните стени.

След завършване на ремонта на отсечката значително ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътя. Ще се повиши безопасността и удобството при пътуване.

CHF CHF 1 1.81549
GBP GBP 1 2.12856
RON RON 10 4.01723
TRY TRY 10 2.17508
USD USD 1 1.67279