Приеха на първо четене Закона за висшето образование, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС

Варна<+> 24.01.2024 11:21 Снимка: ДНЕС+

Приеха на първо четене Закона за висшето образование, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС

Със 115 гласа "за" депутатите приеха на първо четене Закона за висшето образование.

Автор на законопроекта е депутатът от СДС-Варна в парламентарната група на ГЕРБ-СДС доц. Медиха Хамза, вносители Петър Николов, Костадин Ангелов, Красимир Вълчев Деница Сачева и Радослава Чеканска.

След няколко опита закона да бъде разгледан, дебатиран и приет в зала, днес повишените възнаграждения и стипендии за преподаватели и докторанти са факт.

Според приетите промени, минималната заплата за най-ниската академична длъжност "асистент" следва да е не по-ниска от 125% от средната брутна заплата за страната за последните 12 месеца, а средната заплата на преподавателите в държавните висши училища - не по-ниска от 170% от средната заплата за страната.

За стипендиите на докторантите е предвидено техният размер да е не по-нисък от 125% от минималната заплата за страната. Отправиха се предложения за повишаване на стипендиите на докторантите.

Сред новите текстове има изрично посочване, че средствата от държавния бюджет за висше образование се планират ежегодно в размер не по-нисък като сума и размер от БВП спрямо заложеното в бюджета за предходната година и следват целите, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование. 

С приетите промени през 2023 г. минималната заплата за най-ниската академична длъжност асистент е 1810 лв.

 

По материала работи Геновева Михайлова, ДНЕС+

CHF CHF 1 2.00105
GBP GBP 1 2.27568
RON RON 10 3.93076
TRY TRY 100 5.62834
USD USD 1 1.83027