Предвижда се увеличение на заплатите на педагогическия персонал с 15% в новия бюджет на Варна

Варна<+> 23.02.2021 15:44 Снимка: ДНЕС+

Предвижда се увеличение на заплатите на педагогическия персонал с 15% в новия бюджет на Варна

Значително увеличение на средствата за образование предвижда проектобюджетът на Община Варна за 2021 г. Финансовата рамка възлиза на 184 790 000 лв . и е с 30 769 000 лв. повече спрямо първоначалния бюджет на предходната година. Това бе изтъкнато на днешното заседание на ресорната комисия към местния парламент, на което съветниците одобриха макрорамката по това перо за тази година. Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 146,1 млн. лв., за дофинансиране – близо 7 млн. лв. и за местни дейности – 31,7 млн. лв.

В Града на знанието образованието остава приоритет №1, което се доказва и от обема на заложените средства. Те заемат най-голям дял в общинския бюджет - 38%, който тази година възлиза на 556 700 000 лв.

Бюджетът за образование бележи трайно увеличение през годините. За сравнение – през 2016 г. той е в размер на близо 91,2 млн. лева, през 2018 г. – на 118, 5 млн. лева, а през 2020 г. – 154 млн. лева.

Тази година ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура и създаване на по-качествена работна среда за учители и ученици. Предстои изпълнението на мащабна програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на стойност 41,2 млн. лева.

Предвидено е също така увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал средно с 15%.

Ще продължат да се развиват и общинските образователни програми, за които са заделени близо 924 000 лв.   Тази година ще бъдат реализирани програмите „Младежки дейности 2021“,  „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2021 г.“, „Програма за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2021 г.“, „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в община Варна през 2021 г.“

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.76998
GBP GBP 1 2.26283
RON RON 10 4.01097
TRY TRY 10 2.21873
USD USD 1 1.62606