Предстои третото издание на Кариерна борса–открито кариерно изложение в сферата на здравеопазването

Варна<+> 25.10.2023 11:23 Снимка: ДНЕС+

Предстои третото издание на Кариерна борса–открито кариерно изложение в сферата на здравеопазването

За трети пореден път, Медицински университет - Варна организира Кариерна борса за своите студенти – открито кариерно изложение в сферата на здравеопазването. Събитието ще се проведе на 30.10. 2023 г. от 10:00 часа в сградата на Медицински колеж - Варна (главно фоайе) на адрес: гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ 84 и ще бъде открито от проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. – ръководител на проект ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“.

Първите две издания на Кариерната борса преминаха при много голям интерес и бяха посетени от повече от 200 студенти по медицина и здравни грижи. Истинското признание за полезността на събитието обаче е фактът, че немалък брой студенти успяха да започнат своя стаж или да намерят работа, след посещение на изложението. По време на форума и тази година представителите от различни здравни и фармацевтични организации и компании ще имат възможност за директен контакт със студентите на МУ-Варна, за да им представят своите свободни работни позиции и студентски стажове. Всяка организация ще има специално място, където ще може да презентира дейността си и да провежда интервюта с кандидатите за работа.

Кариерната борса се осъществява в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

CHF CHF 1 2.01134
GBP GBP 1 2.2729
RON RON 10 3.93045
TRY TRY 100 5.62332
USD USD 1 1.83233