"Пожарна безопасност и защита на населението" със съвети за празниците

Варна<+> 15.12.2022 09:45 Снимка: ДНЕС+

"Пожарна безопасност и защита на населението" със съвети за празниците

В разгара на зимния отоплителен сезон и в очакване на коледните и новогодишни празници, съпроводени с много хубави емоции и безброй вълнения, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Варна напомня за някои от основните правила за недопускане на пожари и инциденти:

Отстранете складираните горими вещи и хартии от балкона или терасата - те са опасни за възникване на пожари при попадане на фойерверки, сигнални ракети, незагасени цигари върху тях.

При напускане на жилищата си проверете, изключени ли са всички електроуреди. По време на приготовленията за коледните и новогодишни трапези домакините не трябва да оставят  без наблюдение включени готварските уреди.

Проверете изправността на електрическата инсталация и електроуредите. Застудяването и снеговалежите налагат използването на повече отоплителни уреди. Не бива да се поставят в близост или върху нагревателни уреди книги, играчки и други горими материали!

Поставете елхата на безопасно разстояние далеч от пердетата и други горими материали. Не бива да се допуска децата сами да палят бенгалски огън и свещи и да играят с тях около елхата. Родителският контрол е задължителен. Не оставяйте децата сами в къщи! Памукът и хартиените украси по елхите са леснозапалими.

Ако използвате електрическа украса проверете добре техническото й състояние и изправността на електрическото захранване. Не я оставяйте включена без наблюдение!

Пиротехническите изделия (фойерверки, пиратки, сигнални ракети, бенгалски огън и други средства) да не се хвърлят безразборно. Те са предназначени за използване на открити и безопасни места! Никога не се опитвайте повторно да запалите незадействали се пиротехнически изделия.

При посещение в църковните храмове паленето на свещи да става само на определените за това места (свещници), а изгарянето им в специално приготвените за това съдове (кофи с вода и сандъци с пясък).

Управителите на хотели, хижи, ресторанти и други трябва да са уверени в изправността на системите за безопасност, електрическите инсталации, както и на уредите за ръчно пожарогасене. Евакуационните пътища да са освободени за преминаване, а изходите да са отключени.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648