Отоплителният сезон: Внимавайте с уредите за отопление, съветват пожарникарите

Варна<+> 07.12.2023 09:08 Снимка: ДНЕС+

Отоплителният сезон: Внимавайте с уредите за отопление, съветват пожарникарите

От РДПБЗН - Варна припомнят основни правила за намаляване на риска от пожари

През есенно-зимния сезон значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди или техническа неизправност. Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаро-обезопасеността на нашия дом. За да предотвратите пожар в жилището си - не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация на всеки уред.

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):

При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво, трябва да се спазят следните изисквания:

- разстояние от горими предмети - не по-малко от 50 см.

- задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 50 см отпред и по 25 см от останалите страни;

- стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците).

В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди.

Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали. Комините трябва да са измазани отвън и отвътре.

Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.

Не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци, както и в пластмасовите контейнери за битови отпадъци!

Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. горими или леснозапалими материали.

Във фурните на печките за твърдо гориво да не се сушат дърва за подпалки.

Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):

Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни.

Дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термо защитата и автоматиката на уреда трябва да са  изправни.

Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка.

Не се допуска в нафтови печки – стандартно изпълнение, да се ползват отпадъчни нефтопродукти с неясен състав и произход!

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:

Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!

При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.

Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!

Включвайте електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците.

Не ползвайте отоплителни уреди с открити реотани.

Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети.

При  включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!

Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.

При пожар уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло или от етажното такова!

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАН-БУТАН):

Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.

Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и  бутилки да са изпитани.

Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.

Не се допуска съхранението на газови бутилки в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и  източници на топлина, както  места с пряко слънчево нагряване.

CHF CHF 1 2.0066
GBP GBP 1 2.32757
RON RON 10 3.93298
TRY TRY 100 5.43804
USD USD 1 1.79599