Опасни отпадъци ще бъдат събирани в  общините Варна и Добрич от октомври

Варна<+> 28.09.2023 11:34 Снимка: ДНЕС+

Опасни отпадъци ще бъдат събирани в общините Варна и Добрич от октомври

Компанията „ЕкоСейф“, Община Варна и Община Добрич организират кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Във Варна ще се проведе в периода от 4 до 7 октомври 2023 г., а в община Добрич е насрочена за 8 октомври 2023 г.

Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци: лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители); домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви); мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност); термометри, луминесцентни лампи и др. подобни.

„Целта на кампанията е гражданите да разберат, че опасните отпадъци не трябва да бъдат изхвърляни в потока битови отпадъци. Те трябва да бъдат управлявани отделно и третирани пртавилно, за да не замърсяват природата и да не попадат във води и почви. Само така може да се постигне подобрение на качеството на живот и устойчиво екологично развитие.“, обяви Станислава Евтимова, управител на „ЕкоСейф“.

Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени както следва:

В  град Варна:

4 октомври (сряда)

- от 09:00 ч. до 12:45 ч. - район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинг на ул. „Цар Асен“

- от 13:45 ч. до 17:30 ч. - район „Приморски“, кв. „Виница“

5 октомври (четвъртък)

  • от 09:00 ч. до 12:45 ч. - район "Аспарухово", пазар на ул. „Моряшка“
  • от 13:45 ч. до 17:30 ч. - район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

6 октомври (петък)

  • от 09:00 ч. до 12:45 ч. - район „Младост“, паркинг до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138
  • от 13:45 ч. до 17:30 ч. - район „Владислав Варненчик“, паркинг до „Супермаркет 5“, срещу бл. 302

7 октомври (събота)

  • от 09:00 ч. до 16:30 ч. - сградата на Община Варна, до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“.

В град Добрич:

  • Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен на ул. „Независимост“ №7 – пред Зала „Добрич“ с работно време от 10:00 до 16:00 часа. „ЕкоСейф“ ООД е дружество, специализирано в сферата на управление на отпадъците. Част от дейностите са оператор на единственото частно съоръжение за обезвреждане на опасни и болнични отпадъци на територията на България. Дружеството е регистрирано като търговец и брокер, и притежава съответните разрешителни за третиране в .т.ч, преопаковане на отпадъци, събиране и транспортиране на територията на цялата страна.

За повече информация: Вяра Георгиева, „Връзки с обществеността“ – 0888 354108

E-mail: press.ecosafe@gmail.com

www.ecosafebg.com

CHF CHF 1 2.02028
GBP GBP 1 2.32635
RON RON 10 3.93298
TRY TRY 100 5.46945
USD USD 1 1.80095