Очаквана средна продължителност на живот в област Варна през периода 2018 - 2020 година

Варна<+> 22.06.2021 11:42 Снимка: ДНЕС+

Очаквана средна продължителност на живот в област Варна през периода 2018 - 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2018 - 2020 г., е 75.4 години, като спрямо предходния период (2017 - 2019 г.) тя намалява с 0.4 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.8 години по-висока от средната за страната - 74.6 години. Област Варна, заедно с областите Кърджали (76.7), София (столица) (76.3) и Благоевград (75.5), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Видин (71.8) и Монтана (72.3 години)

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Варна е 72.0 години, докато при жените е с 6.8 години по-висока - 78.8 години. И при двата пола равнището на показателя за периода остава по-високо от регистрираното средно за страната. За периода между 2010 и 2020 г. средната продължителност на живота в област Варна нараства с 1.4 години. Увеличението и при мъжете и при жените е с 1.4 години. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периодите 2013 - 2015 г. и 2014 - 2016 г. - 7.0 години, а най-малка в периода 2010 - 2012 г. - 6.3 години в полза на жените.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448