Обучение по Проект на ЕС за магистрати и съдебни служители

Варна<+> 22.06.2021 10:48 Снимка: ДНЕС+

Обучение по Проект на ЕС за магистрати и съдебни служители

Обучение на тема „Развиване на професионалната компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на магистратите и съдебните служители“ с лектор Георги Кирилов – психолог, организира и провежда на два етапа Националният институт на правосъдието в партньорство с Административен съд – Варна.

Първата група премина своето обучение на 18 и 19 юни 2021 г., а през тази седмица – на 25 и 26 юни, ще се проведе обучението и на втората група служители и магистрати. В обучението, освен магистрати и служители от Административен съд – Варна, по покана на ръководството на Варненския административен съд, участват и от Административен съд – Търговище.

Личностовите особености и професионалната компетентност; професионалните предизвикателства и стратегиите за справяне с тях и техники за тяхното преодоляване, както и повишаване ефективността в изпълнението на професионалните задължения на магистратите и служебните служители бяха част от темите на семинара. В проведените дискусии се постави акцент на екипната и личностна динамика  и колаборация в работния екип и психологическите аспекти на професионалната ефективност.

Семинарът се провежда по Проект на ЕС „ Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители“.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648